Studenter i operasjonssykepleie gjør seg klare til første praksisperiode

Publisert 22. Oktober 2021, 17:4822. Oktober 2021, 17:48

Sist oppdatert 22. Oktober 2021, 19:3922. Oktober 2021, 19:39

Ferdighetstrening for studenter i operasjonssykepleie i første semester gjennomføres hver høst som forberedelse til praksis.

Studenter i operasjonssykepleie driver ferdighetstrening

Hver student trener på gjennomføring av ulike ferdigheter og prosedyrer under veiledning av lærere og operasjonssykepleiere fra praksis.

Ferdighetstrening som praksisforberedelse

Ferdighetstreningen arrangeres med ulike stasjoner som kirurgisk hånddesinfeksjon, påkledning av steril frakk og hansker, samt instrumentering hvor studentene bli gjort kjent med de vanligste instrumentene og hvordan disse brukes.

Nytt av året er øvelse i kontroll, klargjøring og bruk av laproskopisk rac og laprascopiske instrumenter. I tillegg er det laget små filmer av disse prosedyrene. De er lagt ut til studentene i læringsplattformen Canvas, hvor de kan få repetert prosedyrene både før og etter oppstart av praksis. Disse filmene er knyttet til en læringssti hvor studentene løser oppgaver og quizer sammen, dette for å styrke det pedagogiske opplegget. Samlet skal dette hjelpe studentene til å forberede seg til praksis og gjøre det lettere å oppnå læringsutbyttene for kommende praksisperiode. 

Studenter i operasjonssykepleie driver ferdighetstrening

Engasjerte studenter og anerkjennelse fra praksis

– Vi opplever sterk motivasjon, engasjement og glede hos studentene knyttet til disse ferdighetsdagene. Samtidig erfarer vi at praksis verdsetter at dette er kunnskap og ferdigheter studentene er gjort kjent med før de starter opp i praksis, forteller Ella Karin Breivik og Lena Kolstad, som begge er høgskolelektorer ved videreutdanningen i operasjonssykepleie.