Studiestart med nye studenter og ny rektor

Publisert 25. Juli 2022, 11:01

Sist oppdatert 10. August 2022, 12:30

​​​​​​​Forrige uke fikk et nytt kull med kommende sykepleiere opptak ved LDH via Samordna opptak. Vi ser frem til semesterstart for både "nye" og "gamle" studenter, hvor vi kan møtes fysisk uten restriksjoner. Vi gleder oss også til å ta i mot ny rektor, Hulda Gunnlaugsdóttir.

Studiestart uten restriksjoner

De to siste årene har studiestart vært preget av pandemi og restriksjoner, og det har ikke vært mulig å ta imot et helt kull med nye studenter samtidig. Det er derfor ekstra stas å kunne ta imot et nytt kull på ekte LDH-vis. 

– En studiestart hvor alle kan være sammen, både faglig og sosialt, bidrar til å legge et viktig grunnlag for de neste tre årene. Å bli kjent med medstudenter er en viktig faktor for et godt læringsmiljø og det gode studiemiljøet LDH er kjent for, sier konstituert instituttleder Maria Tjønnfjord.

I år er det en økning i studieplasser på bachelor i sykepleie ved LDH, og vi har som mål å ta imot 260 nye sykepleierstudenter til høsten. I tillegg starter nye kull med studenter på videreutdanning i operasjonssykepleie, palliativ omsorg og praksisveiledning, samt master i avansert klinisk sykepleie og master i avansert klinisk allmennsykepleie. 

Ny rektor

Dette studieåret starter ikke bare med nye studenter, men også med ny rektor. Hulda Gunnlaugsdóttir tiltrådte som rektor ved LDH i sommer. Hun kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, og har lang og bred ledererfaring fra ulike roller i helsetjenesten. 

– Det er gledelig å se at så mange velger LDH og at det fortsatt er blant de mest foretrukne utdanningsinstitusjonene å studere sykepleie. Selv gleder jeg meg til å arbeide i et miljø preget av motiverte studenter,  sterke forskningskrefter og dyktige ansatte, sier den påtroppende rektoren. 

Flere menn til sykepleierstudiet

Søkertallene fra Samordna opptak i våres viste en oppgang i mannlige søkere til sykepleierstudiet ved LDH, og vi er glade for å kunne se av opptakstallene at det også er en oppgang i menn som har fått tilbud om studieplass. 

Som et forsøk på å rekruttere flere mannlige studenter og jevne ut kjønnsbalansen ved sykepleierstudiet, har LDH siden 2018 hatt en prøveordning med kjønnspoeng. I år er siste året med gjeldende prøveordning, der mannlige søkere får to tilleggspoeng.