Konferansen hadde til hensikt å fokusere på "Hvordan bygge opp forskningsgruppe for norske nyfødtsykepleiere". 

Med inspirasjon fra presentasjon av pågående forskningsprosjekter og erfaringer med utvikling av forskningsgrupper, ga en avsluttende workshop mange gode innspill til hvordan forskningsgruppen kan organisere videre arbeid, og hvilke temaer som er aktuelle å arbeide videre med.

Se siden for Neonatal Nursing Research in Norway (NEONOR) her.

Personer sitter i et auditorium og snakker med hverandre
Mange sitter på to bord og spiser lunsj, smiler til kameraet