Tilbake til ansatte

Tiltredelsesforelesning professor Siren Eriksen

Publisert 9. Juni 2020, 15:03

Av Cathrine T. Pettersen

Siren Eriksen er ansatt som professor i sykepleie ved avdeling for bachelorutdanning ved LDH. Tittelen på hennes tiltredelsesforelesning er "There is nothing general about life - life is in the details". 

Et forskningsintervju er en samtale med et formål og en struktur. Forskningsintervjuet søker å forstå livsverdenen til den som blir intervjuet. Hva kjennetegner egentlig et godt forskningsintervju og en god kvalitativ studie? Hva kan vi bruke resultatene fra kvalitativ forskning til? Og hvordan kan kunnskapen være nyttig, og kanskje til og med viktig for sykepleie? Professor Siren Eriksen har benyttet ulike typer av forskningsintervjuer med ulike deltagere, blant annet personer med kognitiv svikt og demens. Hun vil bruke sine erfaringer til å belyse dette temaet.

Tiltredelsesforelesningen vil avholdes i LDHs lokaler den 19. juni kl.10:15-11:30. 

Nødvendige smittevernshensyn vil ivaretas. Det stedlige arrangementet er derfor avgrenset til LDHs ansatte og inviterte gjester.