På seminaret ga engasjerende og dyktige forelesere ulike perspektiv på en svært viktig og aktuell tematikk - bruk av tvang sett fra et menneskerettsperspektiv, etisk og juridisk perspektiv, egenerfaring med bruk av tvang og sykepleiers rolle i og perspektiv på bruk av tvang.

Engasjerte studenter deltok underveis og i etterkant med spørsmål til foreleserne. Et spennende seminar som skapte stort engasjement!

Takk til dyktige forelesere, studenter og forskningsgruppen «Humanisme, etikk og diakonale verdier»!