Utlysning 2021: Meritteringsordning for undervisere ved LDH

Publisert 14. Januar 2021, 12:10

Sist oppdatert 17. Mars 2021, 11:12

Meritteringsordning for undervisere skal stimulere til fremragende FoU-basert undervisning og en kultur for kvalitet.

Meritteringsordningen har som mål:

  • å belønne ansatte med særlig høy kompetanse, engasjement og resultater innen undervisning og å inspirere til ytterligere innsats.
  • å inspirere og motivere alle undervisnings- og forskningsansatte til høye ambisjoner for undervisningsoppdraget.
  • å bidra til utvikling av miljøet som de meritterte undervisere deltar i, for å styrke enhetens systematiske og forskningsbaserte arbeid med undervisningskvalitet og programutvikling.

Det er en frivillig og søknadsbasert ordning. Utlysning gjøres tilgjengelig hvert annet år og kun et begrenset antall kan oppnå status som merittert underviser. 

I 2021 vil inntil 3 søkere kunne oppnå status som merittert underviser ved LDH.

Søknadsfrist er 9. august 2021.

Det vil gjennomføres et webinar om pedagogisk mappe og kriteriene for tildeling. Se utlysningsteksten lenger ned for mer informasjon.

Hvem kan søke?

Søker må ha vært underviser i hovedstilling i minst 2 år og ha fast hovedstilling ved LDH ved søknadsfristens utløp. Søker må ha gjennomført pedagogisk basiskompetanse ved LDH, eller ha tilsvarende kompetanse med en likeverdsvurdering for denne. Det er ingen spesifikke krav om stillingskategori til søker.

Se hele utlysningsteksten her.

Se informasjon om pedagogisk mappe her.