Tandberg jobber som førsteamanuensis på masterutdanningen i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun jobber også hovedsakelig i en kombinert stilling på klinikk og med klinisk forskning på nyfødt intensiv avdeling på Drammen sykehus.

Utmerkelsen er en stor ære og anerkjennelse av det viktige arbeidet Tandberg gjør for nyfødtpasienten og familiene på nyfødt intensiv.

Det er motiverende å bli utnevnt som æresmedlem. Fagforbundet har jobbet målrettet for å styrke barns rettigheter og har lykkes med å øke oppmerksomhet omkring at barn dessverre ofte taper i kamp om ressurser i helsetjenesten. Kombinasjonen mellom utdanning, forsking og klinikk gir meg en oversikt om hva som rører seg nasjonalt og internasjonalt innenfor fagfeltet.

Portrettbilde av Bente Silnes Tandberg
Bente Silnes Tandberg Førsteamanuensis

Prisen mottok Tanberg på 50-års jubileet til Barnesykepleierforbundet 25. april.

– Å få en slik anerkjennelse fra fagforbundet betyr kanskje også at det er behov for flere i slike kombinasjonsstillinger i nyfødtfaget. Per i dag er det ingen opplagt karrierevei for kliniske forskere inne på avdelingene. De må skapes. Nå som vi etterhvert uteksaminerer flere sykepleiere med master i klinisk avansert nyfødtsykepleie får vi høyere grad av kompetanse ute hos pasientene. Jeg føler meg heldig som kan være med å bidra inn til utvikling av fagfeltet, fortsetter Tandberg.