Gjennom et tre ukers intensivt program har vi fått en innføring i hva Collaborative Online International Learning (COIL) er, og støtte til å komme i gang med vårt samarbeidsprosjekt med Ohio State University. Vi har gjennom synkrone Zoom-møter fått sjansen til å dele erfaringer med andre involverte i prosjektet og fått faglig oppfølging fra ACE. I tillegg har vi gjennom asynkrone oppgaver fått mulighet til å sette oss inn i alle aspektene ved en virtuell utveksling og begynt på vår vei mot å sette opp en egen "lab" i samarbeid med våre partnere i Ohio.

Bilde av et digitalt møte på PC med flere deltakere
Første samling i VE/COIL Transformation Lab: U.S.-Norway. Deltakere fra flere universiteter og høyskoler i både USA og Norge.

Den virtuelle utvekslingen skal gjennomføres i mai/juni 2021 i emnet "Storbyhelse", eller "Urban health" som er vår felles tittel. Prosjektet er nå på vei inn i en fase hvor vi skal jobbe med konkretisering av læringsaktiviteter, rekruttering av studenter til prosjektet og lage gode felles plattformer for samarbeid og deling. 

I en tid hvor studentmobilitet i sin tradisjonelle form blir utfordret av ytre faktorer, gleder vi oss til å se hvordan en virtuell mobilitet kan være et bidrag inn i å øke studentenes globale forståelse og skape et godt interkulturelt samarbeid. 

Prosjektgruppen ved LDH som består av fire personer
Prosjektgruppa ved LDH består av Unni Jenssen (seniorrådgiver, internasjonale relasjoner), Ida Voss Hestvold (høgskolelektor), Hilde Sundfær (pedagogisk rådgiver) og Maud Roos (høgskolelektor).