16 spente studenter møttes virtuelt og fikk informasjon om prosjektet. Etter en introduksjonsrunde ble forhåndsbestemte grupper bestående av to amerikanske og to norske studenter delt inn i mindre grupper, såkalte «breakout rooms», for å bli bedre kjent med hverandre. 

19 studenter og ansatte fra LDH og OSU i digitalt møte om samarbeidsprosjektet COIL
10. mars hadde studenter og ansatte ved Lovisenberg og Ohio State University sitt første møte om samarbeidsprosjektet COIL (Collaborative Online International Learning).

Student Hannah Stavik sier hun gleder seg til prosjektet og poengterer spesielt at det virtuelle samarbeidet er spennende. Sammen med studenter fra OSU skal de ha felles møter, samt samarbeide med prosjektet og fremlegg. Videre ser hun frem til å lære mer om kulturelle forskjeller og hvordan amerikanske sykepleiere arbeider med urban helse. Det at prosjektet foregår på engelsk gir også merverdi og oppleves nyttig og ekstra lærerikt.