LDH søker faglige studentassistenter som kan veilede og hjelpe medstudenter i studier

Publisert 16. September 2021, 09:1416. September 2021, 09:14

Sist oppdatert 10. Februar 2022, 12:5310. Februar 2022, 12:53

Går du i BiS19 eller BiS20? Har du sånn noenlunde kontroll på studiene og litt tid og overskudd til å hjelpe noen medstudenter på trinn under deg? Da håper vi at du vil melde deg som faglig studentassistent!

LDH ønsker å videreføre konseptet «book en studentassistent». Dette var et av covid-19-tiltakene knyttet til en ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartementet, og vi ønsker å videreføre det dette semesteret også. 

Student underviser andre studenter

«Book en studentassistent»

Noen ganger kan det være hensiktsmessig å ha med en student som har vært igjennom faget tidligere i diskusjoner og samtaler. «Book en studentassistent» var et prøveprosjekt i 2021 og videreføres dette semesteret også. Arbeidet går ut på å være en diskusjonspartner, veileder, mentor for medstudenter i andre kull knyttet til faglig arbeid.

Tiltaket organiseres gjennom LOS og studentassistententene vil bli presentert og gjort tilgjengelige for oppdrag etter nærmere avtale.

Tjenesten som studentassistent er honorert med 170 kr per time. Rent praktisk må du søke på stilling som studentassistent i forkant og bli godkjent som dette. Oppdragene begrenses til 2 timer per gang og du sender inn honorarskjema enten etter hvert oppdrag eller ved semesterets slutt.

Hvordan søke:

Du melder deg som studentassistent ved å sende en kort søknad til los@ldh.no. I første omgang settes søknadsfrist til 20. februar.