LDH søker «Studentassistenter» som kan veilede og hjelpe medstudenter i faglige studier

Publisert 29. April 2021, 09:24

Sist oppdatert 29. April 2021, 09:34

Går du i BiS18 eller BiS19? Har du sånn noenlunde kontroll på studiene og litt tid og overskudd til å hjelpe noen medstudenter på trinn under deg? Da håper vi at du vil melde deg som studentassistent!

Student underviser andre studenter

Kunnskapsdepartementet har kommet med en ekstrabevilgning som skal brukes til tiltak knyttet til faglig støtte fra medstudenter. Tiltakene skal også føre til at studenter kan få en ekstrainntekt da pandemien har medført inntektsbortfall for mange. Lovisenberg diakonale høgskole ønsker derfor å prøve ut to tiltak nå på slutten av vårsemesteret:

«Book en studentassistent»

Noen ganger kan det være hensiktsmessig å ha med en student som har vært igjennom faget tidligere i diskusjoner og samtaler. «Book en studentassistent» er et prøveprosjekt ut vårsemesteret 2021 som går ut på at studenter fra BiS19 og BiS18 kan melde seg som assistenter. Arbeidet går ut på å være en diskusjonspartner, veileder, mentor for medstudenter i andre kull knyttet til faglig arbeid.

Tiltaket organiseres gjennom LOS og i første omgang gjennom en FB-gruppe knyttet til LOS. Her kan minigrupper/kollokviegrupper legge inn ønske om assistent sammen med en beskrivelse av hva de ønsker hjelp/veiledning til. De som har meldt seg som studentassistenter vil da være i samme gruppe og kan dermed melde seg til tjeneste.

Tjenesten som studentassistent er honorert med 170 kr per time. Rent praktisk må du søke på stilling som studentassistent i forkant og bli godkjent som dette. Når du er godkjent vil du kunne ta oppdrag som legges ut i gruppa. Oppdragene begrenses til 2 timer per gang og du sender inn honorarskjema enten etter hvert oppdrag eller ved semesterets slutt.

Studentassistenter knyttet til legemiddelregning

LDH har tidligere hatt god erfaring med bruk av studentassistenter i forkant av eksamen i legemiddelregning. Vi prøver derfor også ut et tiltak med noen «regnegrupper» på Zoom for BiS20. Det vil være noen faste tidspunkt nå i forkant av prøven i legemiddelregning hvor det vil være studentassistenter tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål og hjelpe.

I og med at opplegget for legemiddelregning er litt annerledes i ny studieplan, vil dere som melder dere som studentassistenter for disse gruppene måtte delta på en studentassistent-samling i forkant. Her vil en av lærerne gå gjennom opplegget og hvilke oppgaver som dere skal bruke. Dere vil få tilgang på ferdige oppgaver med fasit som dere da bruker når dere veileder BiS20-studentene. Det er fremdeles snakk om legemiddelregning, så dere som har bestått legemiddelregning tidligere har den kompetansen som kreves for dette.

Målet er å sette opp noen tidspunkt på zoom hvor det vil være mulig å regne oppgaver sammen, samt eventuelt kunne gå ut i «Breakout rooms» for å ha veiledning i mindre grupper ved behov.

Hvordan søke:

Du melder deg som studentassistent ved å sende en kort søknad til los@ldh.no hvor du oppgir om du melder deg til «book en studentassistent», til «legemiddelregning» eller til begge. Frist for å melde deg til «legemiddelregning» er fredag 7. mai, mens det er mulig å melde seg senere også til «book en studentassistent».

LOS vil administrere «book en studentassistent»-gruppa, mens opplegget knyttet til legemiddelregning organiseres i samarbeid med Anita H. Husby som er emneansvarlig for emnet med legemiddelregning.