Tilbake til ansatte

Godskriving og fritak

Søknad om godskriving/fritak for emner, eksamener eller prøver må være fremsatt senest 8 uker etter at studieåret er påbegynt.

Publisert 30. Januar 2020, 10:05

Sist oppdatert 10. Desember 2020, 06:51

Høgskolen kan frita en student for eksamen, prøve eller obligatorisk undervisning når det kan dokumenteres at vedkommende har bestått tilsvarende eksamen/prøve eller gjennomført obligatorisk undervisning ved samme eller annen institusjon.

Studenten må da søke ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden.

Husk å legge ved karakterutskrift fra eksternt studiested, emnebeskrivelse og litteraturliste. Blir fritak godkjent registreres det som innpass på studentens vitnemål/karakterutskrift.

Det kan også innvilges innpass på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå.

Søknaden må ha følgende attesterte vedlegg:

  • Karakterutskrift/vitnemål fra eksternt studiested (link eller PDF)
  • Emnebeskrivelse og litteraturliste fra eksternt studiested (PDF)

De er mulig å legge ved link til karakterer fra vitnemålsportalen.no. For å legge til vitnemål fra vitnemålsportalen må du dele det aktuelle vitnemålet med deg selv på e-post. I den e-posten er det en link til vitnemålet som må legges inn i feltet neste nederst i søknadsskjemaet.

Ønsker du ikke å benytte denne muligheten lastes begge vedlegg opp som PDF nederst i søknadsskjemaet.

Fritak for eksamen er regulert i Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS.

NB! Ufullstendig søknad behandles ikke.

Skjema fritak fra emne/eksamen