Godskriving og fritak

Her finner du informasjon om godkriving og fritak.

Publisert 30. Januar 2020, 12:05

Sist oppdatert 22. Juli 2024, 13:41

 

Dersom du kan dokumentere at du har bestått tilsvarende emne, eksamen/prøve eller gjennomført obligatorisk undervisning ved et annet lærested, kan du søke om godskriving eller fritak fra et emne, eksamen/prøve eller obligatorisk undervisning.

Frist

Så snart som mulig etter at du har fått tilbud om opptak. Dersom du søker etter studiestart, kan vi ikke garantere at søknaden din blir ferdigbehandlet før emnet starter.

Krav til dokumentasjon

I søknaden må du legge ved følgende dokumentasjon:

  • Karakterutskrift/vitnemål hvis du har utdanning fra utlandet eller fra et norsk lærested som LDH ikke kan hente resultater fra. Se oversikt over hvilke andre norske læresteder LDH kan hente resultater fra. Se hvordan du deler resultat fra Vitnemålsportalen.
  • Emnebeskrivelser i pdf eller word-format (docx, doc). Disse bør inneholde emnekode og emnebeskrivelse, læringsutbytter (kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse) og vurderingsformer (eksamensform, obligatorisk aktivitet og arbeidskrav).
  • Pensum/litteraturlister i pdf eller word-format (docx, doc).

Kontroll av dokumentasjon

LDH kan kreve at du viser frem originaldokumentasjonen. LDH kan også be lærestedet som har utstedt dokumentasjon om å verifisere dokumentene.

Du er selv ansvarlig for å sende inn korrekt dokumentasjon. Bruk av falske dokumenter er omfattet av straffeloven § 361 og vil bli politianmeldt.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknad om godskriving og fritak. Du laster opp dokumentasjon i nettskjemaet.

Søknaden behandles ikke før all dokumentasjon er mottatt. Merk at dersom du ønsker å søke om å få innpasset flere tidligere beståtte emner, må du søke om dette i samme søknad.

Vurdering av søknaden

Vi vurderer innholdet i emnene du har bestått opp mot emnene du søker fritak fra. Vurderingen baseres blant annet på læringsutbytter, arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter, nivå, omfang, lengde på eventuelle praksisstudier, samt type praksis og vurderingsform opp mot emnet du søker fritak fra. Alle faglige krav må være oppfylt for å kunne få fritak fra emnet.

For å få fritak fra praksisstudier, må du kunne dokumentere tilsvarende praksisstudier fra studier innen sykepleie.

Du kan ikke få fritak fra praksisstudier eller andre deler av studiet på bakgrunn av arbeidserfaring. Det eneste unntaket er hvis du har arbeidserfaring som intensiv- eller operasjonssykepleier etter fullført videreutdanning. Dette kan være grunnlag for søknad om fritak fra praksisstudier på masterprogram innen intensiv- og operasjonssykepleie.

Behandlingstid

Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er på opptil 6-8 uker. Hvis søknaden er omfattende, kan det ta mer enn 6-8 uker å behandle søknaden. Du bør derfor sende inn søknaden så snart som mulig. Når saken er behandlet ferdig, får du beskjed per post eller e-post.

Hvis du får godskrevet et emne i studieprogrammet på LDH vil det godkjente emnet fremkomme i et vitnemål for fullført grad. Selve resultatet må du fortsatt dokumentere med karakterutskrift fra lærestedet du avla emnet. 

Lånekassen

Lånekassen beregner studiestøtten på bakgrunn av hvor mange studiepoeng du tar. Dersom du får innvilget fritak fra et emne vil du ta færre studiepoeng enn forventet, og dette vil føre til at studiestøtten reduseres. Du har selv ansvar for å melde fra til Lånekassen når du har fått fritak fra et emne. Ta kontakt med Lånekassen om du har spørsmål om studiestøtte.

Spørsmål?

Ta kontakt på eksamen@ldh.no