Klage på formelle feil ved eksamen

Dersom du mener at det ved gjennomføring eller vurdering av din eksamen er begått feil som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller vurderingen av denne, kan du klage på formelle feil.

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven):

Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Publisert 11. August 2021, 20:32

Sist oppdatert 28. Juni 2023, 12:48

Lover og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven):

Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Slik klager du

Du sender klagen til høyskolen ved å fylle ut følgende nettskjema. I nettskjemaet må du oppgi hvilken eksamen det gjelder, og du må laste opp en begrunnelse for klagen.

Du kan trekke klagen inntil saken er ferdigbehandlet.

Ved eksamen i gruppe (to eller flere) kan du klage på formelle feil ved eksamen uavhengig av de(n) andre i gruppen.

Frist for å klage

Senest tre uker etter at du er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. 

Slik blir klagen behandlet

Klager over formelle feil behandles av høyskolen.

Hvis høyskolen vurderer at det har skjedd en formell feil ved gjennomføring eller ved sensur av eksamen, vil høyskolen se på muligheten for å rette i eller kompensere for feilen. Karakteren kan oppheves og hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur, skal ny sensurering foretas. I motsatt fall skal det avholdes ny eksamen.

Høyskolen vil vurdere om den formelle feilen også gjelder flere studenter, uavhengig av om de selv har klaget på formelle feil.

Du kan klage på vedtaket om formelle feil ved eksamen jf. forvaltningsloven § 28, og saken vil da oversendes høyskolens nemnd for studentsaker for behandling.

Behandlingstid

Du får svar eller status på klagen innen 4 uker.

Spørsmål?

Ta kontakt på eksamen@ldh.no.