Søknad om fjerde forsøk på eksamen

Her finner du informasjon om mulighet til å gå opp til eksamen i samme emne flere ganger.

Publisert 19. Desember 2022, 12:29

Sist oppdatert 20. Januar 2023, 16:46

Du kan kun gå opp til eksamen i samme emne inntil tre ganger. Dersom du overskrider antall forsøk, vil du få inndratt studieretten i henhold til Forskrift om studier og eksamen ved LDH.

I særlige tilfeller kan du søke om og få dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk.

Vurderingskriterier

Søknaden kan innvilges dersom:

 1. Du søker innen søknadsfristen, dvs. senest innen 8 uker før eksamensdatoen. Søknaden må være begrunnet, og oppfylle punkt 2 og/eller 3.

 2. Saken kan ansees som et særlig tilfelle. Eksempler:
  - Utdanningen er under utfasing.
  - Du er halvveis eller lenger i utdanningsforløpet.

 3. a) Dersom du har 3 F/ikke bestått:

  Det vil vektlegges om det er endring i forhold som påvirker din studiesituasjon, som tilsier at du vil ha mulighet til å lykkes ved et nytt forsøk:

  - Søknaden beskriver særlige omstendigheter som ligger til grunn for prestasjonen på eksamen (for eksempel personlige forhold som har medvirket til stryk).
  og/eller

  - Du viser motivasjon og forklarer hvorfor du mener du vil bestå eksamen og legger frem en plan for hvordan du vil gjennomføre studiet.

  b) Et eller flere tellende eksamensforsøk er «ikke møtt», «annullert» eller «trekk under eksamen».

Søknaden kan avslås dersom:

 1. Du søker etter søknadsfristen, som er senest 8 uker før eksamen.

 2. Du har bestått resultat i emnet.

 3. Saken ikke ansees som et særlig tilfelle.

 4. Søknaden ikke er godt nok begrunnet.

Alle kriterier må ikke være oppfylt for å få innvilget eller avslått søknaden. Det blir gjort en skjønnsmessig vurdering. Du kan søke om å gå opp til eksamen på dato for ordinær eksamen, eller ny/utsatt dersom den uansett skal avholdes.

Søknad

Søk så tidlig som mulig. Vær oppmerksom på at noen eksamener kan ha utlevering av eksamensoppgave flere uker før innleveringsfristen.

Dersom du mener du oppfyller vurderingskriteriene og ønsker å søke, fyller du ut nettskjema.

Du må påberegne en behandlingstid på inntil 8 uker. Du vil få beskjed når søknaden er behandlet. 

Spørsmål?

Ta kontakt med eksamen@ldh.no.