Språk og målform på eksamen

Publisert 7. Juli 2022, 11:07

Sist oppdatert 26. Januar 2023, 14:56

Alle eksamensbesvarelser og innleveringer kan skrives på enten norsk (nynorsk eller bokmål), svensk eller dansk. Masteroppgaven kan i tillegg skrives på engelsk. Bacheloroppgaven kan skrives på engelsk etter avtale med veileder.

Eksamensoppgaver på nynorsk

Oppgavetekster blir utdelt på bokmål med mindre du har meldt fra at du ønsker oppgaveteksten på nynorsk.

Dersom du ønsker å få utdelt eksamensoppgaver på nynorsk, ber vi deg fylle ut nettskjema i denne lenken.

For at vi skal kunne ha nok tid til å få eksamensoppgaven oversatt til nynorsk, må vi vite i god tid hvilke eksamener dette gjelder. Eksamensoppgaven blir sendt til oversetting 3 uker før utlevering av eksamen.

Frister

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

Unntak: For eksamener som starter før disse datoene må du fylle ut skjema senest 4 uker før eksamen.

Hvis du skal ta ny/utsatt eksamen eller forbedre eksamen, sørg for å melde deg opp til eksamen i god tid før eksamensoppgaven blir utlevert.

Spørsmål?

Ta kontakt med eksamen@ldh.no.