Reservasjon av studieplass for nye studenter

Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Publisert 6. Januar 2022, 10:04

Sist oppdatert 15. Mai 2023, 11:18

Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Dersom du har takket ja til en studieplass på LDH og ikke kan starte på studiet det semesteret du har fått opptak til, kan du søke om å reservere studieplassen inntil to år.

Du kan søke om reservasjon av studieplassen på grunnlag av innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner. 

Et eventuelt vedtak om reservert studieplass vil bli gitt med forbehold om at det ikke blir endringer i studiet.

Les mer om reservasjon av studieplass på Samordna opptak.

Hvordan søker du?

Du søker om å reservere studieplassen ved å fylle ut søknadsskjemaet og laste opp dokumentasjon. Husk å takke ja til studietilbudet innen svarfristen.

Søknadsskjemaet finner du på denne siden.

Frist

3 uker etter at du mottok tilbud om studieplass.

Behandlingstid

Du mottar vedtaksbrev innen en måned. Hvis det tar lengre tid å behandle søknaden, får du beskjed. 

Spørsmål?

Ta kontakt med opptak@ldh.no