Inhabilitet og praksisstudier

Publisert 29. Mai 2020, 14:01

Sist oppdatert 15. Februar 2021, 09:34

Studenter ved bachelorstudiet i sykepleie kan ikke ha praksis ved eget arbeidssted* og/eller steder studenten mottar helsehjelp. En av grunnene er at det kan være en utfordring å skille mellom rollen som ansatt/pasient og rollen som student, samt at det kan være problematisk for kollegaer og arbeidsgiver å gi en objektiv vurdering av studentenes praktiske ferdigheter. 

Studentene må informere praksiskoordinator før hver praksisperiode om man har et arbeidsforhold og/eller mottar helsehjelp der høgskolen tilbyr praksisplasser. Dersom du er usikker på om høgskolen tilbyr praksisplasser der du er ansatt/mottar helsehjelp, ta kontakt med praksiskoordinator. 

* Dersom det ikke foreligger spesiell avtale