Krav til tilstedeværelse i praksisstudier

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 15. Februar 2021, 09:21

Tilstedeværelse i veiledede praktiske studier

Alle praksisstudier er obligatoriske. Det tilrettelegges med minimum 30 timer tilstedeværelse per uke. Resten av tiden er avsatt til egne studier. Hvis noen av praksisdagene faller på 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag eller 2. pinsedag, reduseres ikke kravet til antall dager på praksisstedet.

Fravær i praksisstudier

Fravær betraktes som fravær uansett om fraværet skyldes sykdom eller har andre årsaker.

En student regnes som fraværende hvis han/hun ikke er til stede i praksisstudier og han/hun heller ikke er beskjeftiget med læresituasjoner beskrevet i mål og program for perioden med praksisstudier, eller med aktiviteter som er godkjente som undervisning av høgskolen.

Fravær kan ikke tas igjen på høytidsdager eller i høgskolens ferier.

Grenser for fravær innenfor det enkelte praksisområde

Det er frammøteplikt til all undervisning i praksisstudier. Studenten kan ha inntil 10 % fravær fra en praksisperiode uten å måtte ta det igjen.

Konsekvenser ved overskridelse av fraværsgrensen

Fravær mellom 10 og 20 prosent av en praksisperiode må tas igjen senest innen utgangen av studieåret for at praksisperioden kan godkjennes. Avtale om å ta igjen fravær gjøres med praksislærer og praksissted.

Studenten har ikke krav på veiledning av lærer i ferietiden.

Studenten kan ikke ta igjen fravær ved å forlenge en vanlig praksisdag.

Fravær som overskrider 20 % medfører at studenten må avbryte praksisstudiene og ta hele praksisperioden på nytt neste skoleår. I særskilte tilfeller kan høgskolen avvike fra denne bestemmelsen.

Registrering av fravær

Studenten har selv ansvar for å melde fra om fraværet så fort som mulig til ansvarlig ved praksisstedet. Antall fraværsdager registreres på vurderingsskjemaet.

Tid til organisasjonsarbeid

Studenter kan være borte fra praksisstudiene for å drive organisasjonsarbeid i høgskolen eller studentdemokratiet inntil 10 % av en enkelt praksisperiode, maksimalt 12 dager pr. studieår, uten at det registreres som fravær.

For at organisasjonsarbeid ikke skal regnes som fravær, må hvert fravær godkjennes. Fraværet registreres på skjema «Tid til organisasjonsarbeid», og ansvarlig møteleder underskriver. Skjemaet fremvises ved avsluttende vurdering. Samme skjema brukes hele studieåret. 

Dersom en student står i fare for å få ikke bestått praksis, og denne har vært borte fra praksis mer enn 10 % av praksisperioden, inkludert organisasjonsarbeid og annet fravær, kan lærer og praksisveileder i samarbeid pålegge studenten å ta igjen fraværet som overskrider 10 % av praksisperioden. 

Obligatoriske deler av programmet må likevel være gjennomført i samsvar med reglementet for disse.

Skjema for tid til organisasjonsarbeid finner du her.