Orientering om helseerklæring

På denne siden finner du informasjon om tuberkulose og MRSA.

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 13. Januar 2023, 11:40

Alle studenter ved LDH som skal gjennomføre praksisstudier plikter å fylle ut og levere helseerklæring. Dette gjøres i forbindelse med semesterregistrering 1. studieår.

Hvis du svarte nei på alle spørsmål:

Du trenger ikke foreta deg noe. Men husk at du er forpliktet til å varsle høyskolen dersom noen av svarene endres underveis i studietiden, for eksempel i forbindelse med utvekslingsforhold eller ferie, og du har vært i en situasjon hvor du kan ha blitt smittet. 

Hvis du svarte ja på ett eller flere av spørsmålene:

Dersom du svarte ja på minst ett av spørsmålene i helserklæringen har du lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse eller MRSA test.

For å bli klarert til praksisoppstart må du må levere resultatet på test (kopi) til LDH på Digipost, eller til resepsjonen på høyskolen. Dokumenter som leveres makuleres etter registrering.

Du kan ikke starte praksisstudier før resultatet av testen er klar og dokumentert negativt.  

Tuberkuloseundersøkelse (TBC)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Der er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet. Under praksis og i klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å smittes med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte helsestasjon eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon. Etter vaksinasjon vil du få en vaksinasjonsattest. Vaksinen er ikke obligatorisk, men anbefales av Folkehelseinstituttet.

Det er et krav om at studenter ved helse- og sosialfagsutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse dersom studenten kommer fra eller har oppholdt seg minst 3 måneder i løpet av de 3 siste årene i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten kan ha vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller på andre måter vært utsatt for smitte.

Hvis du har oppholdt deg i over 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose skal du gjennomgå røntgenundersøkelse av lungene. 

Liste over hvilke land med særlig høye forekomst at turberkulose og hvilke land det ikke er nødvendig med undersøkelse finner du på fhi.no.

Tuberkulosekontrollen kan utføres ved din lokale helsestasjon. Mer informasjon finnes i:

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

MRSA er betegnelsen på en bakterie som har utviklet resistens mot alle penicilliner.

Studenter som kan ha vært utsatt for smitte eller oppholdt seg på steder der det kan være mistanke om smitte, må teste seg for MRSA før de skal ut i praksisstudier. Prøven kan tas av din fastlege, og dokumentasjon må leveres i høgskolens ekspedisjon eller sendes til studieadministrasjonen på e-post post@ldh.no, før du starter i praksis og har pasientkontakt.

Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder har arbeidet i helsevesenet eller vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden eller Nederland. Kravet gjelder også dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller utlandet, eller der det kan være mistanke om smitte. 

Prøven kan tas av din fastlege. Mer informasjon finnes i: