Orientering om helseerklæring

På denne siden finner du informasjon om tuberkulose og MRSA.

Oppdatert 13. Desember 2019, 17:03

Alle studenter som skal gjennomføre praksisstudier plikter å fylle ut og levere helseerklæring. Dette gjøres i forbindelse med semesterregistrering.

 

Tuberkuloseundersøkelse (TBC)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Der er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet. Under praksis og i klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å smittes med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte helsestasjon eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon. Etter vaksinasjon vil du få en vaksinasjonsattest. Vaksinen er ikke obligatorisk, men anbefales av Folkehelseinstituttet.

Det er et krav om at studenter ved helse- og sosialfagsutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse dersom studenten kommer fra eller har oppholdt seg minst 3 måneder i løpet av de 3 siste årene i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten kan ha vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller på andre måter vært utsatt for smitte.

 

Har du vært i disse landene er det ikke nødvendig med undersøkelse

Skandinavia, Norden, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxemburg, Spania, Portugal, Monaco, Italia, Hellas, Storbritannia, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Japan, USA, Cuba, Iran, Canada, Australia, New Zealand. 


Land med høy tuberkulose-forekomst - etter verdensdel

Tabellen nedenfor viser land med høy forekomst ordnet etter verdensdeler per 16.12.2016, har du vært i ett av disse landene i minst tre måneder må du undersøkes.

Europa og sentralasiatiske republikker

Bosnia-Hercegovina, Grønland, Kosovo, Romania og alle land i det tidligere Sovjetunionen: Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.

AmerikaBolivia, Brasil, Den dominikanske republikk, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay og Peru.
OseaniaFiji, Guam, Kiribati, Marianaøyene, Marshalløyene, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Tuvalu og Vanuatu. 
Asia

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma (Myanmar), Filippinene, India, Indonesia, Irak, Jemen, Kambodsja, Kina, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Nord-Korea, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam og Øst-Timor.

Afrika

Alle land unntatt Egypt, Mauritius, Komorene, Seychellene og Tunis.

 

 Innhold i tabell hentet fra fhi.no.

 

Hvis studenten har oppholdt seg i over 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose skal studenten gjennomgå røntgenundersøkelse av lungene. 

Tuberkulosekontrollen kan utføres ved din lokale helsestasjon. Mer informasjon finnes i:


Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

MRSA er betegnelsen på en bakterie som har utviklet resistens mot alle penicilliner.

Studenter som kan ha vært utsatt for smitte eller oppholdt seg på steder der det kan være mistanke om smitte, må teste seg for MRSA før de skal ut i praksisstudier. Prøven kan tas av din fastlege, og dokumentasjon må leveres i høgskolens ekspedisjon eller sendes til studieadministrasjonen på e-post admin@ldh.no, før du starter i praksis og har pasientkontakt.

Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder har arbeidet i helsevesenet eller vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden eller Nederland. Kravet gjelder også dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller utlandet, eller der det kan være mistanke om smitte. 

Prøven kan tas av din fastlege. Mer informasjon finnes i: