Politiattest

Informasjon om søknadsprosess og innlevering av politiattest.

Publisert 20. Februar 2020, 15:37

Sist oppdatert 29. Juni 2021, 14:57

For nåværende studenter fremgår det av Studentweb om du har gyldig politiattest.

Hvorfor må jeg levere politiattest?

Ved bachelor-, videre- og masterutdanninger som inkluderer praksisstudier innenfor helse og omsorg kreves det politiattest for å delta i praksis, se forskrift om opptak til høgre utdanning.

Studentene må levere inn politiattesten ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder når den leveres. Attesten gjelder for hele studietiden.

Fornyet attest

Enkelte praksissteder krever fornyet attest, selv om du har levert politiattest til LDH tidligere. Det vil si at den skal være nyere enn 3 måneder når du begynner i praksis på stedet. 

Slik søker du om politiattest

Vær oppmerksom på at det kan ta inntil 6-7 uker å få en politiattest. Enkelte studieprogram har praksis allerede tidlig i første semester. Bestill derfor politiattesten i god tid.

Søk elektronisk ved å følge instruksjonene på Politiets nettsider.

Velg "Studenter" som kategori.

Velg "Opptak – kommunale helse og omsorgstjenester" som formål.

Legg ved bekreftelse/tilbudsbrevet på at du har fått studieplass. Det skal framgå av bekreftelsen at du er tatt opp til et studieprogram som krever slik attest. Tilbudsbrevet må ikke være eldre enn 3 måneder når du søker. 

Tilbudsbrevet finner du ved å logge deg inn på Søknadsweb eller Samordna Opptak og sjekke dine meldinger. Tilbudsbrevet lastes opp sammen med søknaden til politiet. Politiattesten skal ikke sendes til LDH per e-post, men leveres ved studiestart. 

Innlevering av politiattest til LDH

Du kan ikke sende sensitive opplysninger, som din politiattest, per e-post. Derfor kan politiattesten leveres fysisk ved innregistrering ved studiestart eller så snart du har mottatt den etter studiestart. Politiattesten kan også leveres digitalt via Digipost. Da søker du opp "Lovisenberg diakonale høgskole AS" eller org.nr.: 994881078. Dersom du får politiattesten i din i Digipost kan du enkelt videresende den.

Dersom du har merknader i din attest ta kontakt med studieadministrasjonen på post@ldh.no.

Om du ikke leverer politiattest i det hele tatt, blir du utestengt fra praksisstudier/klinisk undervisning. Da kan du ikke fullføre studiet.