Politiattest

Informasjon om søknadsprosess og innlevering av politiattest.

Publisert 20. Februar 2020, 15:37

Sist oppdatert 8. November 2023, 10:50

Hvorfor må du levere politiattest?

Du må levere norsk politiattest for å kunne delta i praksisstudier og klinisk undervisning, se kapittel 6 i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Slik søker du om politiattest 

Du søker om politiattest via Studentweb når du har fått Feide-bruker hos LDH. Du får e-post om Feide-bruker senest 1-2 uker før studiestart. Les mer om Feide-bruker her.

I Studentweb går du til “Bestillinger” og “Politiattest”. Du må samtykke til at opplysninger om deg blir sendt til politiet før du fullfører søknaden på politiets nettsider.

Du mottar politiattesten i digital postkasse (Digipost, Altinn eller e-Boks) normalt innen 48 timer. Hvis du ikke har digital postkasse, blir politiattesten sendt i posten og det vil ta lengre tid.

Søk om politiattest via Studentweb her.

Slik leverer du politiattesten til LDH

Du må levere politiattesten til LDH. Du skal ikke sende politiattesten på e-post.

Hvis du har politiattesten i Digipost

Trykk på «Videresend i Digipost», og søk opp «Lovisenberg diakonale høgskole AS» eller organisasjonsnummer: 994881078.

Hvis du har politiattesten i e-boks/Altinn

Hvis du har politiattesten i e-Boks/Altinn, laster du opp politiattesten i dette nettskjemaet.

Hvis du har fått politiattesten i posten

Lever politiattesten i resepsjonen i 1. etasje på høyskolen, hvis du har fått den i posten.

Når skal politiattesten leveres?

Du skal levere politiattesten så snart som mulig og senest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder når den leveres.

Sjekkliste hvis du ikke har fått politiattest etter 48 timer

Hvis du ikke har politiattesten i digital postkasse 48 timer etter at du søkte via Studentweb, ber vi deg:

  1. Dobbeltsjekke at du ikke har politiattesten i digital postkasse. Du kan sjekke hvilken digital postkasse du har i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

  2. Sjekke at du har fullført søknaden på politiets nettsider ved å se status på søknaden.

  3. Samtykke i Studentweb og fullføre søknaden på politiets nettsider, hvis du ikke har søkt om politiattest.

  4. Forsøke ulike nettlesere og/eller trekke samtykket i Studentweb og så søke på nytt, hvis du får feilmelding når du søker.

Hvis du har merknad i politiattesten

Høyskolens nemnd for studentsaker avgjør om du skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-9.

Slik vet du om politiattesten er registrert på LDH

Du ser i Studentweb når politiattesten er registrert og hvor lenge den er gyldig. Politiattesten gjelder normalt for hele studietiden.

Enkelte praksissteder kan kreve fornyet attest (nyere enn 3 måneder når du starter praksisstudier). Hvis dette gjelder deg, får du beskjed.

LDH kan i henhold til politiregisterloven § 43 be om å få utlevert informasjon fra politiet, hvis det er mistanke om nye opplysninger tilknyttet politiattesten.

Hvis du ikke leverer politiattest

Hvis du ikke leverer politiattest, får du ikke delta i praksisstudier eller klinisk undervisning. Du får dermed ikke fullført studiet.

Spørsmål?

Ta kontakt på e-post post@ldh.no hvis du opplever problemer eller har spørsmål.