Politiattest

Informasjon om søknadsprosess og innlevering av politiattest.

Publisert 20.20. Februar 2020, 15:37

Sist oppdatert 22.22. Mai 2023, 10:28

For nåværende studenter fremgår det av Studentweb om du har gyldig politiattest.

Hvorfor må jeg levere politiattest?

Ved bachelor-, videre- og masterutdanninger som inkluderer praksisstudier innenfor helse og omsorg kreves det politiattest for å delta i praksis, se forskrift om opptak til høgare utdanning.

Studentene må levere inn politiattesten ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder når den leveres. Attesten gjelder for hele studietiden.

Fornyet attest

Enkelte praksissteder krever fornyet attest, selv om du har levert politiattest til LDH tidligere. Det vil si at den skal være nyere enn 3 måneder når du begynner i praksis på stedet.

Slik søker du om politiattest i Studentweb

Du kan søke om politiattest i Studentweb her.

Trykk på «Bestillinger» og velg Politiattest. Du må først samtykke til at opplysninger om deg blir sendt til Politiet. Studentweb sender automatisk data om hvilken politiattest du trenger, og du kommer dermed til et ferdig utfylt skjema i Politiets bestillingsløsning. Du fullfører bestillingen hos Politiet og mottar politiattesten til digital postkasse/per post innen ca. 2 uker.

Hvis du er ny student, kan du søke om politiattest så snart du har fått tilgang til innlogging gjennom Feide (senest ca. to uker før studiestart).

Innlevering av politiattest til LDH

Du må selv sørge for at du leverer politiattesten din til LDH. Dersom du mottar politiattesten din i Digipost kan du enkelt videresende den. Trykk på «Videresend i Digipost», og søk opp "Lovisenberg diakonale høgskole AS" eller org.nr.: 994881078. Du kan ikke sende sensitive opplysninger, slik som politiattest, per e-post.

Dersom du mottar politiattesten din per post eller i E-boks, må du ta med denne til høyskolen og levere den i resepsjonen.

Dersom du har merknader i din attest, ta kontakt med studieadministrasjonen på post@ldh.no.

Om du ikke leverer politiattest i det hele tatt, blir du utestengt fra praksisstudier/klinisk undervisning. Da kan du ikke fullføre studiet.