Retningslinjer for innkjøp og bruk av arbeidstøy og utstyr

Her finner du retningslinjer for innkjøp og bruk av arbeidstøy ved praksisstudier og i Klinisk læringslab for studenter ved LDH.

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 15. August 2023, 14:54

Innkjøp av arbeidstøy og utstyr 

Som bachelorstudent og student ved noen master- og videreutdanninger ved LDH skal du gjennom ferdighetstrening og praksisstudier i løpet av studietiden. For å kunne delta og gjennomføre praksisstudier og simulering- og ferdighetstrening i Klinisk læringslab, vil du trenge arbeidstøy og navneskilt, i tillegg til stetoskop for noen. 

Arbeidstøy

Med arbeidstøy menes kittel/overdel og benklær, samt innesko.

Navneskilt

Navneskilt må inneholde fornavn og  tittel.

Stetoskop

Studenter på bachelor i sykepleie kan kjøpe inn eget stetoskop til bruk i ferdighetstrening, simulering og praksis hvis ønskelig.

Studenter ved Master i avansert klinisk allmennsykepleie og Master i avansert klinisk sykepleie vil trenge stetoskop for å kunne gjennomføre studiet. Stetoskopet bør være av minimum kvalitet tilsvarende Littmann Classic 2. Vi anbefaler en kvalitet tilsvarende Littmann Classic 3.

Retningslinjer og hygienereglement for bruk av arbeidstøy og utstyr

Til arbeidstøy anvendes sokker dersom ikke arbeidssko dekker hel og tå. Arbeidstøyet skal alltid være rent til bruk og skal kunne vaskes på minimum 85 °C.

Det skal ikke brukes klokke, smykker, ringer eller hengende øredobber til arbeidstøyet. Små øredobber som ligger inntil øreflippen og piercing som ikke henger eller står ut er tillat.

Ved bruk av hijab benyttes eget hijab- plagg som skiftes daglig og som kan vaskes på minimum 60 °C. Hijab skal sitte tett inntil hodet og ikke ha løse ender.

Langt hår må samles i hestehale eller flette når man anvender arbeidstøy.

Neglene skal være rene, kortklipte og uten neglelakk. Bruk av kosmetikk med lukt og parfyme må være diskré.

Alle må bære navneskilt med minst fornavn og tittel (eks: sykepleierstudent) til arbeidstøy.

Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus når man har på arbeidstøy.