Geografisk tilrettelegging av praksisplass

Her finner du informasjon om geografisk tilrettelegging, samt søknadsprosessen.

Publisert 29. Mai 2020, 14:01

Sist oppdatert 16. Mai 2024, 15:15

Kriterier og definisjon

Du kan søke om geografisk tilrettelegging av praksisplass på spesielle vilkår dersom:

  • Du har barn som er seks år eller yngre
  • Du er aleneforelder med barn t.o.m. 9 år
  • Du er gravid
  • Du har helseproblemer og går til behandling ordinert av lege
  • Du har fått innvilget toppidrettstatus ved LDH
  • Du innehar verv i Studentparlamentet
  • Du er ansatt som studentambassadør

Med geografisk tilrettelegging menes det at man vil bli forsøkt plassert på en av høyskolens eksisterende praksisplasser som er hensiktsmessig for din situasjon.

Innvilget søknad gir ikke rett til tilrettelegging i praksis med hensyn til tidspunkt for vakter, tilrettelegging av turnus, fritak fra deltagelse på aktiviteter eller fortrinnsrett til enkelte praksissteder.

Søknadsprosessen

Søknad må leveres senest 8 kalenderuker før praksisperioden starter. Søknad om geografisk tilrettelegging av praksisplass på spesielle vilkår fyller du ut her.

Ny søknad må leveres før hver praksisperiode og dokumentasjon må vedlegges. 

Ved helt spesielle behov som ikke dekkes av disse kriteriene, må studenten kontakte praksiskoordinator på praksis@ldh.no.