Spesielle behov ved tildeling av praksisplass

Oppdatert 29. Mai 2020, 14:01

Du kan søke om tildeling av praksisplass på spesielle vilkår dersom:

  • Du har barn som er seks år eller yngre
  • Du er aleneforelder med barn t.o.m 9 år
  • Du er gravid
  • Du har helseproblemer og går til behandling ordinert av lege
  • Du driver med idrett på landslagsnivå
  • Du innehar verv i Studentparlamentet

Med spesiell tildeling menes det at man vil bli forsøkt plassert på en av høgskolens eksisterende praksisplasser som er hensiktsmessig for din situasjon.

Søknad må leveres senest 8 kalenderuker før praksisperioden starter. Ny søknad må leveres før hver praksisperiode og dokumentasjon må vedlegges. Søknad om tildeling av praksisplass på spesielle vilkår.