Spesielle behov ved tildeling av praksisplass

Oppdatert 9. September 2020, 14:16

Du kan søke om tildeling av praksisplass på spesielle vilkår dersom:

  • Du har barn som er seks år eller yngre
  • Du er aleneforelder med barn t.o.m 9 år
  • Du er gravid
  • Du har helseproblemer og går til behandling ordinert av lege
  • Du driver med idrett på landslagsnivå
  • Du innehar verv i Studentparlamentet

Med spesiell tildeling menes det at man vil bli forsøkt plassert på en av høgskolens eksisterende praksisplasser som er hensiktsmessig for din situasjon.

Søknad må leveres senest 8 kalenderuker før praksisperioden starter. Ny søknad må leveres før hver praksisperiode og dokumentasjon må vedlegges. Søknad om tildeling av praksisplass på spesielle vilkår.

Har du spørsmål vedrørende tildeling av praksisplass på spesielle vilkår, kan du kontakt oss på praksis@ldh.no.