Sikresiden.no

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Publisert 23. Februar 2022, 13:22

Sist oppdatert 23. Februar 2022, 13:35

Hva er Sikresiden.no

Sikresiden.no hjelper deg med å:

  • forstå hva du kan gjøre i uønskede situasjoner
  • finne ut hvor du kan få hjelp
  • Lære hvordan du kan bidra til å forebygge uønskede hendelser

Sikresiden.no er et samarbeidsprosjekt

Sikresiden.no lages av og for norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheter. Mer enn 30 virksomheter i Norge er deltakere i sikresidensamarbeidet, som er en sosial innovasjon.

Sikresiden.no lager og tilgjengeliggjør viktig informasjon, slik at de virker ut i organisasjonen, ved at studenter og ansatte vet hva de bør gjøre når noe skjer, og hvordan de kan bidra forebyggende.

Du kan lese mer om Sikresiden.no her.

Nedenfor kan du se en enkel film om sikresiden.no laget av Høgskulen i Volda. 

Vi oppfordrer deg til å lagre sikresiden.no som bokmerke på DIN hjemskjerm også!

Trygg student

Sikresiden.no tilbyr:

Besøk sikresiden.no