Tilbake til ansatte

Studentombud

Alle studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal ha tilgang til et studentombud.

Sist oppdatert 25. Mars 2020, 13:08

Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av beslutningsorganer ved LDH. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt.
 
LDH har tegnet avtale med Universitetet i Oslo (UiO) om leveranse av studentombudstjeneste.
 
Les mer om ordningen her
 
Kontaktinformasjon:
Studentombud Pål Gustavsen
Epost: studentombudet@uio.no
Tel: 452 98 992
Kontor: UiO Blindern