Fravær ved skriftlig arbeidskrav i BSYP-emner

I praksisemnene i bachelorprogrammet i sykepleie er det obligatorisk å levere skriftlig arbeidskrav. For å fullføre et praksisemne må du få godkjent det skriftlige arbeidskravet i tillegg til å bestå praksisstudiene.

Publisert 15. September 2022, 11:10

Sist oppdatert 28. Juni 2023, 15:02

Innleveringsfrister kunngjøres i Canvas og det skriftlige arbeidskravet skal leveres til angitt frist. Får du vurderingen “ikke godkjent” må du levere på nytt til andre innleveringsfrist. Hvis du er syk eller har annen gyldig grunn som forhindrer innlevering, kan du søke om å få utsatt innleveringsfrist.

Studenter har to forsøk i løpet av praksisstudiene på å få det skriftlige arbeidskravet godkjent. Innlevering etter fristen uten å ha søkt og fått innvilget utsettelse, anses som ett benyttet forsøk.

Hva regnes som gyldig fravær?

Fravær kan bli godkjent på grunnlag av følgende:

  • Sykdom hos deg selv eller noen du har omsorgsansvar for
  • Fødsel
  • Dødsfall i nær familie
  • Annet dokumentert tvingende fravær

Slik søker du

  • Fyll ut dette nettskjema og last opp dokumentasjon innen 48 timer etter innleveringsfrist.
  • Du får svar på søknaden din på e-post.

Krav til dokumentasjon

Legeerklæring/sykemelding eller annen dokumentasjon må spesifisere hvilket tidsrom fraværet er.

Ikke godkjent arbeidskrav

  • Du må få godkjent obligatorisk aktivitet for å fullføre emnet og få studiepoengsuttelling.
  • Dersom det skriftlige arbeidskravet i praksisstudier vurderes til ikke godkjent og praksisstudier er bestått, vil du ikke få studiepoengene for emnet før det skriftlige arbeidskravet godkjent.
  • Det skriftlige arbeidskravet i praksisstudier må gjennomføres når emnet tilbys ordinært neste gang. Det kan gis en ekstra mulighet utenom ordinær undervisning for å unngå uforholdsmessig utsatt studieløp. For praksisemner tredje studieår kan det gis en ekstra mulighet utenom ordinær undervisning, dersom du kun mangler å få godkjent skriftlig arbeidskrav for å fullføre grad og det er praktisk gjennomførbart.

Fravær over en lengre periode

Hvis du har fravær over en lengre periode, kan du vurdere å søke om permisjon. Se mer informasjon om permisjon her.

Spørsmål? 

Ta kontakt på eksamen@ldh.no