Permisjon

Her finner du informasjon om permisjon og reservasjon av studieplass.

Publisert 1. Februar 2021, 14:28

Sist oppdatert 30. April 2024, 08:45

Som student har du mulighet til å søke om permisjon fra utdanningen din. Du må være oppmerksom på at det i løpet av permisjonsperioden kan komme endringer i studieprogrammet som får innvirkning på ditt videre studieløp.

Snakk med en studieveileder

Har du behov for å prate en samtale eller ønsker mer informasjon?
Da kan du lese mer på siden for studieveiledning.

Permisjon på grunnlag av dokumenterte behov

Permisjon kan innvilges på grunnlag av dokumenterte behov ved:

  • Svangerskap/fødsel/adopsjon
  • Omsorg for barn
  • Tjeneste etter forsvarsloven §17
  • Sykdom
  • Verv i studentpolitiske organer
  • Andre tungtveiende grunner

Annen utdanning eller arbeid regnes ikke som tungtveiende grunner.

Du kan søke om permisjon på grunnlag av dokumenterte behov selv om du ikke har gjennomført 60 studiepoeng. 

Permisjon av øvrige grunner uten dokumentasjon

For permisjon av øvrige grunner bør du ha gjennomført minst ett studieår (60 studiepoeng).

Permisjon innvilges normalt for minst ett semester og opp til ett år.

Permisjon av øvrige grunner uten dokumentasjon begrenses normalt til ett studieår.

Hvordan søker du?

Du søker om permisjon ved å fylle ut søknadsskjemaet for permisjon

Dersom du søker om permisjon på grunnlag av dokumenterte behov, må du laste opp dokumentasjon.  

Behandlingstid

Du mottar vedtaksbrev innen en måned. Hvis det tar lengre tid å behandle søknaden, får du beskjed.

Videre studieløp

I vedtaksbrevet får du skissert et videre studieløp på bakgrunn av permisjonsperioden du har oppgitt og når emner fremover i tid tilbys. Undervisning i de fleste emner tilbys kun høst- eller vårsemesteret. Enkelte tilbys også kun annethvert år. Se studieplanen for studieprogrammet ditt på studietilbudssidene.

Forbedre karakter når du er i permisjon

Er du i permisjon og ønsker å forbedre eksamenskarakter kan du finne mer informasjon på nettsiden om forbedring av karakter.

Les om å forbedre eksamenskarakter her.

Ny student?

Dersom du har takket ja til en studieplass på LDH og ikke kan starte på studiet det semesteret du har fått opptak til, kan du søke om å reservere studieplassen. Se mer informasjon om reservasjon her.

Spørsmål?

Ta kontakt på eksamen@ldh.no.