Tilbake til ansatte

Lovisenberg diakonale barnehage

Ønsker du barnehageplass i Lovisenberg diakonale barnehage?

Sist oppdatert 13. November 2020, 09:23

LOS har prioritet på noen barnehageplasser med oppstart i august hvert år. Ta kontakt med Liv Arnhild Romsaas innen 15. april dersom du ønsker å søke på disse.

Barnehagen er knyttet til opptaket gjennom Oslo kommune, og for å kunne være sikret plass i august er det viktig at du har satt opp Lovisenberg diakonale barnehage som et av alternativene på søkerlista til hovedopptaket innen 1. mars.

Har du spørsmål om barnehageplass gjennom velferdsordningen ta kontakt med Liv Arnhild Romsaas på los@ldh.no.

Les mer om barnehagen her