Helse

Studenter har et helsetilbud gjennom LOS.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 16. April 2021, 09:11

Fastlegeordningen

LDH anbefaler at du som student benytter deg av fastlegeordningen. Man kan bytte fastlege to ganger per kalenderår, og det er også mulig å ha fastlege i en annen kommune enn der man er registrert i Folkeregisteret.

Mer info om fastlege og fastlegeordningen leser du på helsenorge.no.

Helserefusjon

Studenter ved LDH kan få refundert egenandelsutgifter for helsetjenester opp til grensen for frikort med fratrekk på egenandel på kr 200,-. For 2020 gjelder dette egenandelsutgifter under egenandelstak 1 (blant annet lege, apotek, poliklinikk, osv.). Fra 2021 er de to egenandelstakene slått sammen slik at du fra 2021 også får dekket enkelte utgifter til fysioterapeut. Grensen for frikort for 2021 er uendret fra 2020 og er på kr 2460,-. Du kan lese mer om de ulike egenandelene her.

Du får kun refundert egenandelsutgifter fra det tidsrommet du er student ved LDH. Ordningen er personlig, og gjelder ikke ektefelle og barn. Refusjonen gjelder utgifter som registreres hos Helfo og som gir grunnlag for opptjening til frikort.

Du får bare en refusjon per kalenderår, og denne utbetales på etterskudd i januar/februar (og i august/september for studenter som har avsluttet studiet). Du søker refusjon ved å fylle ut skjema for søknad om helserefusjon. Fristen for å få refusjon for utgifter du har hatt i 2020, har nå gått ut. Fristen for å søke refusjon for utgifter i 2021 er 1. mars 2022. Dersom du avslutter studiene ved LDH juni 2021 kan du søke refusjon for utgifter til egenandeler som du har hatt frem til 31.07.2021. Oversikt over de egenandelene du har betalt i løpet av kalenderåret, finner du ved å logge inn på mine egenandeler på helsenorge.no.

Du søker refusjon ved å fylle ut skjema for søknad om helserefusjon.

Legetjenester dersom du ikke har tilgang på fastlege

Agil helse

LDH har inngått en avtale med Agil helse som innebærer at studenter ved LDH som ikke har fastlege i Oslo, kan få tilbud om de samme tjenestene som tilbys hos fastleger hos Agil helse. Her vil du i hovedsak få time i løpet av tre virkedager. Denne tjenesten vil ha en egenandel på 200,- pr konsultasjon, og du må vise studentbevis-app/studentkort med klistremerke for å bevise at du har betalt semesteravgift.

For å bestille legetime kontakter du Agil helse enten ved å ringe resepsjonen på 23 29 21 00 eller ved å sende e-post til hei@agilhelse.no. Husk å oppgi at du er student ved LDH ved bestilling. 

Dr. Dropin

LOS refunderer utgifter for legetime hos allmennlege hos Dr. Dropin, med fratrekk på egenandel på kr 200,-. per konsultasjon. Du må da dekke utgiftene ved legebesøket, og deretter sende kvittering (stryk gjerne ut personnummer) og kontonummer til los@ldh.no for refusjon.

Obs! LOS dekker ikke koronatest via Dr. Dropin da dette tilbys gratis via kommunen. Er du usikker på hva LOS dekker hos Dr. Dropin, ta kontakt på los@ldh.no.

Psykolog

LDH har inngått en avtale med Agil helse om et tilbud om korttidsterapi hos psykolog til studentene gjennom LOS. Denne avtalen innebærer at studenter som har behov for psykologoppfølging, kan få tilbud om inntil 8 timer psykologbistand per studieår gjennom Agil helse. For tiden gjennomføres konsultasjonene i hovedsak digitalt.

Du tar kontakt ved å fylle ut dette skjemaet og sender til følgende e-post: los-psykolog@ldh.no.

Du vil så bli kontaktet av en psykolog med tilbud om time innen kort tid. Tilbudet har en egenandel på 200,- per konsultasjon som betales på stedet. Du må vise gyldig studentkort ved første oppmøte.

Ved avbestilling av avtalt time senere enn 24 timer før avtalt tid, belastes du for hele timeprisen på kr 1050,-.

Ta kontakt med studentprest for mer informasjon på e-post liv.arnhild.romsaas@ldh.no.

Ved behov for akutt psykiatrisk hjelp må psykiatrisk legevakt kontaktes, les mer her.

Tannhelsetjeneste

Flere private klinikker tilbyr studentrabatter ved fremvisning av gyldig studentkort slik at prisene tilsvarer tilbudet hos SiO. Studenttorget.no har en oversikt over tannleger som tilbyr studentrabatter i Oslo.

Dersom du bruker mer enn 3000 kr knyttet til en tannlegebehandling (en behandling er definert som det som må til for å fikse et problem på en tann uavhengig av hvor mange ganger du må til tannlegen for det ene problemet på den ene tannen), kan du få refundert det du har brukt ut over 3000 kr. Du kan maks få refundert 10.000 kr per student per studieår. Eksempel: Bruker du 4000 kr på en tannbehandling får du refundert 1000 kr. Er du 19 eller 20 år gammel, vil det mange ganger lønne seg å benytte den offentlige tannhelsetjenesten da du der betaler bare 25 % av de offentlige takstene. Ta kontakt på los@ldh.no for nærmere info.