Helse

Studenter har et helsetilbud gjennom LOS.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 26. Februar 2024, 15:30

Fastlegeordningen

LDH anbefaler at du som student benytter deg av fastlegeordningen. Man kan bytte fastlege to ganger per kalenderår, og det er også mulig å ha fastlege i en annen kommune enn der man er registrert i Folkeregisteret.

Mer info om fastlege og fastlegeordningen leser du på helsenorge.no.

Helserefusjon

Studenter ved LDH kan få refundert egenandelsutgifter for helsetjenester opp til grensen for frikort med fratrekk på egenandel på kr 200,-. Grensen for frikort for 2024 er på kr 3165,-. Du kan lese mer om de ulike egenandelene her.

Du får kun refundert egenandelsutgifter fra det tidsrommet du er student ved LDH. Ordningen er personlig, og gjelder ikke ektefelle og barn. Refusjonen gjelder utgifter som registreres hos Helfo og som gir grunnlag for opptjening til frikort.

Du får bare én refusjon per kalenderår, og denne utbetales på etterskudd i januar/februar (og i august/september for studenter som har avsluttet studiet), og må sendes inn innen 15. desember for inneværende år. Du søker refusjon ved å fylle ut skjema for søknad om helserefusjon. Fristen for å få refusjon for utgifter du har i 2024 går altså ut 15. desember 2024. Dersom du avslutter studiene ved LDH juni 2024 kan du søke refusjon for utgifter til egenandeler som du har hatt frem til 31.07.2024. 

Oversikt over de egenandelene du har betalt i løpet av kalenderåret, finner du ved å logge inn på mine egenandeler på helsenorge.no.

Du søker refusjon ved å fylle ut skjema for søknad om helserefusjon.

Du kan også få helserefusjon for tannlege og andre tjenester. Bla nedover på siden for å finne informasjon om hvordan du søker om refusjon for andre tjenester.

Legetjenester dersom du ikke har tilgang på fastlege

Agil helse

LDH har inngått en avtale med Agil helse som innebærer at studenter ved LDH som ikke har fastlege i Oslo, kan få tilbud om de samme tjenestene som tilbys hos fastleger hos Agil helse. Her vil du i hovedsak få time i løpet av tre virkedager. Denne tjenesten vil ha en egenandel på 200,- pr konsultasjon, og du må vise studentbevis-app/studentkort med klistremerke for å bevise at du har betalt semesteravgift.

For å bestille legetime kontakter du Agil helse enten ved å ringe resepsjonen på 23 29 21 00 eller ved å sende e-post til hei@agilhelse.no. Husk å oppgi at du er student ved LDH ved bestilling. 

Dr. Dropin

LOS har tidligere hatt et tilbud om å refundere utgifter for legetime hos Dr.Dropin, med fratrekk på egenandel på 200,- per konsultasjon. Siden alle studentene ved LDH har mulighet til å bruke legetjenesten hos Agil Helse med en egenandel på 200,-, utgår derfor tilbudet om refusjon fra Dr.Dropin fra 1. mars 2023. 

Psykolog

LDH har inngått en avtale med Agil helse om et tilbud om korttidsterapi hos psykolog til studentene gjennom LOS. Denne avtalen innebærer at studenter som har behov for psykologoppfølging, kan få tilbud om inntil 8 timer psykologbistand per studieår gjennom Agil helse. Timene blir nullstilt hvert år 31.07.

Du tar kontakt ved å fylle ut dette skjemaet.

Om du ikke har fått svar på skjemaet innen to uker, send en epost til Agil helse på hei@agilhelse.no.

Du vil så bli kontaktet av en psykolog med tilbud om time innen kort tid. Tilbudet har en egenandel på 200 kr per konsultasjon som betales på stedet. Ved dobbeltime er egenandelen 400 kr. Du må vise gyldig studentkort ved første oppmøte.

Ved avbestilling av avtalt time senere enn 48 timer før avtalt tid, belastes du for hele timeprisen på 1250 kr.

Ta kontakt med los for mer informasjon på e-post los@ldh.no.

Dette er et forebyggende tilbud som ikke er ment for å brukes til å behandle alvorlige psykiske problemer. Tilbudet kan likevel brukes i påvente av annen behandling.

Ved behov for akutt psykiatrisk hjelp må psykiatrisk legevakt kontaktes, les mer her.

Tannhelsetjeneste

Flere private klinikker tilbyr studentrabatter ved fremvisning av gyldig studentkort slik at prisene tilsvarer tilbudet hos SiO. Studenttorget.no har en oversikt over tannleger som tilbyr studentrabatter i Oslo.

Dersom du bruker mer enn 3000 kr knyttet til en tannlegebehandling (en behandling er definert som det som må til for å fikse et problem på en tann uavhengig av hvor mange ganger du må til tannlegen for det ene problemet på den ene tannen), kan du få refundert det du har brukt ut over 3000 kr. Du kan maks få refundert 10.000 kr per student per kalenderår. Du må være aktiv student ved LDH under behandlingstidspunktet. Tannlegebehandlingen må være utført i Norge, og omfatter ikke kosmetiske behandlinger.

Eksempel: Bruker du 4000 kr på en tannbehandling får du refundert 1000 kr. Er du 19 eller 20 år gammel, vil det mange ganger lønne seg å benytte den offentlige tannhelsetjenesten da du der betaler bare 25 % av de offentlige takstene. For å motta refusjon for tannlegeutgifter må du fylle inn skjema for helserefusjon, og laste opp kvitteringer. Skjema for helserefusjon finner du her.

Fristen for å få refusjon for tannlegebehandling du har hatt i 2024 går ut 15.12.2024. Dersom du avslutter studiene ved LDH juni 2024 kan du søke refusjon for utgifter du har hatt frem til 31.07.2024. 

Ta kontakt på los@ldh.no for nærmere info.