Kantine

Lovisenberg diakonale høgskole har egen kantine.

Kantinen driftes av Lovisenberg som har flere kantiner på området.