Tilbake til ansatte

Kantine

Publisert 28. Januar 2020, 18:14

Lovisenberg diakonale høgskole har egen kantine.

Kantinen driftes av Lovisenberg som har flere kantiner på området.