Kantine

Publisert 24. Januar 2020, 10:18

Lovisenberg diakonale høgskole har egen kantine.

Kantinen driftes av Lovisenberg som har flere kantiner på området.