Ofte stilte spørsmål om boliger gjennom LOS

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om boliger gjennom LOS.

Publisert 14. Februar 2020, 18:56

Sist oppdatert 8. August 2023, 15:05

Hvem kan leie bolig gjennom LOS?

Boligene er forbeholdt studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH). Det vil si de som har studierett ved LDH og som betaler semesteravgift til LOS.

Kan jeg leie bolig sammen med noen som ikke studerer ved LDH?

Ja, det kan du. Så lenge du som leietaker oppfyller kravene til bolig, legger ikke LOS seg opp i hvem du bor sammen med. Det er imidlertid bare du som kan stå som leietaker på kontrakten.

Jeg har planlagt å søke om studieplass ved LDH, når kan jeg søke om bolig?

Du må gjerne søke om bolig før du har søkt om studieplass. Hvert år holdes det av noen boliger til nye studenter ved studiestart og de første tilbudene sendes ut i mai. Dersom du får et boligtilbud før opptaket er ferdig, vil det være med forbehold om at du blir tatt opp som student. Det er ikke nok boliger til alle som ønsker plass, så vi anbefaler å søke så tidlig som mulig.

Hvordan tildeles boligene?

Boligene tildeles på løpende basis til de søkerne som søkte tidligst. Dersom du ikke får tilbud om bolig vil du bli satt på venteliste. Når boliger blir ledige gis det tilbud til den som står øverst på ventelisten basert på søknadstidspunkt og innflyttingsdato. Vi anbefaler at du setter innflyttingsdatoen din så tidlig som mulig, slik at du kan få tildelt bolig så tidlig som mulig. Dersom du er ny student vil tidligste innflyttingsdato være 1. august.

Eks: Dersom vi har en ledig bolig 1. august, vil denne boligen gå til en søker som har satt innflyttingsdato innen 1. august istedenfor en søker som har satt innflyttingsdatoen sin til f.eks. 10. august. For å få best mulig sjanse til å få tildelt bolig bør du dermed søke tidlig og sette en tidlig innflyttingsdato.

Jeg står på venteliste. Hvor sannsynlig er det at jeg får plass?

Vi kan ikke si med sikkerhet hvor stor sannsynlighet det er for at du får plass. Vi vil mest sannsynlig gi noen nye tilbud i slutten av juli, etter at hovedopptaket gjennom Samordna opptak er ferdig. Dersom du ikke har fått boligtilbud senest innen august, bør du se etter alternative bomuligheter så du ikke risikerer å stå uten bolig ved studiestart. Erfaringsmessig blir noen boliger ledige i løpet av studieåret, og de som står øverst på ventelisten vil da få tilbud først.

Hvordan finner jeg ut hvilken ventelisteplass jeg står på?

Det finnes dessverre ikke en åpen venteliste, men du kan ta kontakt med LOS på los@ldh.no så vil du i løpet av studieåret kunne få svar i løpet av kort tid. I ferietiden kan det være litt lenger svartid. Ventelistene oppdateres i mars og oktober ved at alle som står på venteliste må bekrefte at de fremdeles ønsker å stå på lista. Det sendes ut e-post til alle på lista, og hvis du glemmer å bekrefte plassen må du søke på ny.

Hvor lang tid før overtakelse får jeg tilbud om bolig?

Vanligvis vil du få tilbud om bolig 2-3 måneder før overtakelsesfristen. På sommeren, og spesielt i begynnelsen i august, vil du kunne få tilbud med svært kort tid til overtakelse.

Hva skjer hvis jeg takker nei til boligtilbud?

Hvis du takker nei til et boligtilbud uavhengig av om du hadde boligen på 1., 2. eller 3. prioritet, blir du strøket av ventelista og må søke på ny. Det er derfor lurt å bare sette opp boligalternativ som du faktisk ønsker å bo i. Dersom du får tilbud om bolig med mindre enn to måneder til overtakelse, vil du imidlertid kunne takke nei og bli stående på ventelista.

Er det depositum på boligene?

Ja, det er depositum på boligene tilsvarende ca. 2 mnd. leie som du må betale før du flytter inn. Nærmere informasjon vil finnes i kontrakten.

Kan jeg søke om annen type studentbolig gjennom LOS når jeg allerede bor i studentbolig?

Ja. Det er ikke noe problem å flytte mellom boliger. Du søker på vanlig måte gjennom skjema på hjemmesiden, men det kan være lurt å oppgi at du allerede bor i bolig gjennom LOS. I forkant av sommeren, vil det også være en egen liste for studenter som allerede bor i bolig gjennom LOS hvor internflytting kan få prioritet. Forutsetningen for å komme med på dette er at du har søkt og står på venteliste, samt at det totale antall ledige boliger holdes uendret.

Ved flytting mellom boliger må du betale leie for begge boligene i 7 dager, så sant du ikke bruker mer enn 3 dager på flyttingen. Dersom du trenger mer tid på flytting, må dette avtales i forkant, og perioden med dobbel leie vil bli forlenget.

Kan jeg overføre kontrakten min til en medstudent?

Det kan i enkelte tilfeller være mulig å overføre en boligkontrakt til samboer (samboer defineres som en som bor i samme leilighet uavhengig av relasjon) under følgende forutsetninger:

  1. Samboer må ha rett til bolig gjennom LOS
  2. Samboer må dokumentere minimum et års samboerskap
  3. En kontrakt kan bare overføres en gang

Jeg har utsatt studieløp/er i permisjon, kan jeg fortsatt bo i boligen?

Studenter som har utsatt studieløp/er i permisjon og som ikke betaler semesteravgift må søke særskilt om å beholde boligen gjennom permisjonen. Disse søknadene blir behandlet på individuelt grunnlag.

Jeg lurer fortsatt på noe, hvem kontakter jeg?

Ta kontakt på los@ldh.no.