Testing for tilrettelegging av eksamen

Publisert 24. Januar 2020, 11:23

Tror du at du trenger tilrettelegging av eksamen?

LOS gir støtte til testing som kreves for tilrettelegging av eksamen. Testen må avklares på forhånd med LOS for å gi mulighet for støtte. Det settes en egenandel på kr 3000,- per test, og maks refusjonsbeløp settes til kr 10.000,- per student per studieår.

Har du spørsmål eller lignende, ta kontakt på los@ldh.no.