Trening

LOS tilbyr et variert treningstilbud.

Oppdatert 9. Oktober 2020, 08:40

Samarbeid med Bedriftsidrettslaget på Lovisenberg

Treningsrommet er stengt inntil videre på grunn av koronasituasjonen. Det er besøksrestriksjoner på sykehjem og manglende kapasitet til å følge opp retningslinjene for smittevern på treningsrommet. Det gjøres jevnlig vurderinger og vi vil oppdatere så snart det skjer endringer.

LOS - Lovisenberg Studentvelferd, har inngått et samarbeid med Bedriftsidrettslaget på Lovisenberg (B.I.L). Studenter har dermed fått gratis tilgang til et treningsrom på campus som du kan lese mer om her.

Dette betyr:

  • at studentene kan benytte treningsrommet i kjelleren på Cathinka Guldbergsenteret fra kl. 7.00 til kl. 15.00 og fra kl. 18.00 til kl. 22.00. Tidsrommet fra kl. 15.00 til kl. 18.00 er forbeholdt ansatte på Lovisenbergområdet. I helgene har studenter tilgang til treningsrom fra kl. 07.00 til kl. 22.00 (bruk sideinngangen for å komme inn på Cathinka når hovedinngangen er stengt, husk studentkort). Bruk av treningsrommet gjennom LOS er forbeholdt studenter ved LDH. Du må ha med gyldig studentkort og kunne vise dette ved kontroll.
  • at studentene er velkomne til å delta ved felles arrangementer på campus som Volley Open og Lovisenberglekene.

Fotball

LOS disponerer banetid på Cageball Nydalen torsdager fra kl.17:45-18:30 (gjelder fra 16.08.18). Meld deg inn i Facebook-gruppen LOS - Fotball for mer informasjon. 

Dans

De siste årene har det vært arrangert dansekurs hvert semester. Disse ledes av studenter som har erfaring med dans, og finner sted på fredager på Danseløvene (Hasleveien 28). Følg med på Facebook-gruppen «LOS-dansekurs» for info om tidspunkt.

Ta kontakt med los@ldh.no dersom du kan tenke deg å bidra som instruktør.

Per dags dato arrangeres det ikke dansekurs. Ta kontakt med LOS dersom du har lyst å arrangere noe.

Yoga

LOS gjentar suksessen med yoga, og arrangerer yoga for alle studenter ved LDH i høstsemesteret. Følg med på arrangementet på Facebook siden til LOS- Lovisenberg studentvelferd for info om dato og tidspunkt.

SiO Athletica

LDH-studenter har fortsatt den samme tilgangen til SiOs treningssenteret som ved den gamle velferdsordningen. Den eneste endringen er at når man nå søker om et medlemskap, søker man ikke som «student SiO-lærested uten treningsavtale» (som var den kategorien LDH-studenter var i tidligere), men som «student uten betalt semesteravgift til SiO».

Informasjon om dette tilbudet finner du her.

Prisliste for medlemskap i SiO Atletica kan du lese her.

OSI (Oslostudentenes Idrettsklubb)

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er en frittstående idrettsklubb drevet for og av studenter. De har 32 forskjellige grupper som organiserer aktiviteter under et bredt spekter innen idrett og friluftsliv. Sjekk gjerne ut hjemmesiden deres og se om det er noe som virker interessant.

Enkelte av gruppene forutsetter betaling av treningsavgift til SiO Athletica da de bruker treningsrom og –anlegg i regi av dem.

RAW Yoga

Som student ved LDH får du 5 klipp for 650,- hos RAW Yoga Oslo. Ta med deg studentbeviset og kjøp klippekort i resepsjonen på RAW Yoga. Klippekortet har 6 måneders gyldighet. 

Sjekk timeplanen her. 

Spørsmål? Send en e-post til info@rawyogaoslo.no