Les om treningstilbudet ved LDH

Gjennom LOS har studenter ved LDH fått tilgang til treningsrommet i kjelleren på Cathinka Guldberg-senteret. Tilbudet er gratis.

Oppdatert 11. September 2020, 10:22

Treningsrommet åpningstider for studenter

Treningsrommet er stengt inntil videre på grunn av koronasituasjonen. Det er besøksrestriksjoner på sykehjem og manglende kapasitet til å følge opp retningslinjene for smittevern på treningsrommet. Vi håper at det vil være mulig åpne treningsrommet fra og med høsten. 

 

Hverdager: kl.07.00 - kl.15.00 og kl.18.00 - kl. 22.00

Helgedager: kl.07.00 - kl.22.00. 

Helligdager: Stengt.

Du trenger ditt studentkort for å komme inn i treningsrommet.

Eget treningsrom på campus

Etter at LOS ble etablert har LDH fått tilgang til B.I.L (Bedriftsidrettslaget Lovisenberg) sine treningslokaler. Dette ligger i kjelleren på Cathinka Guldberg-senteret. Der er det både kondisjon- og styrkeapparater, samt manualer. Den eneste begrensingen er at studenter ikke har tilgang mellom kl. 15 og kl. 18. Denne tiden er reservert til gruppetimer for Lovisenberg-ansatte. 

Bruk av treningsrommet gjennom LOS er forbeholdt studenter ved LDH. Du må ha med gyldig studentkort og kunne vise dette ved kontroll. 

For å fremme tilbudet ble fire studenter invitert til å teste ut treningsrommet. Studentene Hilde Gudim, Elin Blank, Ragni Lunde Hafnor og Anna Müller-Nilssen var godt igang med intensiv sirkeltrening lenge før fotografen møtte opp til intervjuet.

Utstyr

Treningsrommet er godt utstyrt med tredemøller og sykler. Slynger, boksebagg og ribbevegg. Det er også mye løst utstyr som bosu-ball, medisinballer og gymmatter. I tillegg er det et eget rom med vekter og styrkeapparater.

 

SIO Atletica

LDH-studenter har fortsatt den samme tilgangen til SiOs treningssenteret som ved den gamle velferdsordningen. Den eneste endringen er at når man nå søker om et medlemskap, søker man ikke som «student SiO-lærested uten treningsavtale» (som var den kategorien LDH-studenter var i tidligere), men som «student uten betalt semesteravgift til SiO».

Prisliste for medlemskap i SiO Atletica kan du lese her