Valgemner i bachelorprogrammet i sykepleie

Her finner du informasjon om valgemner i bachelorprogrammet i sykepleie.

Publisert 28. November 2022, 14:34

Sist oppdatert 10. Mai 2023, 15:34

I fjerde semester av bachelorprogrammet i sykepleie inngår det ett valgbart emne på 5 studiepoeng. Du skal prioritere mellom tre valgemner og får plass på ett av disse. Hvis du tidligere semestre har vært oppmeldt til et valgemne uten å ta eksamen, må du prioritere valgemnet på nytt.

Du kan velge mellom disse emnene:

Hvilket valgemne du tar våren 2023 vil legge føringer for rekkefølgen på emnene i tredje studieår:

 • Det legges til rette for at studenter som ønsker å delta i prosjekt i BSY-411 Innovasjon i sykepleie skal ta BSYP-503 Sykepleier som fagutvikler og leder av eget fag høstsemesteret tredje studieår og BSYP-501 Sykepleie knyttet til psykisk helse og BSYP-502 Sykepleie og samhandling i hjemmebaserte helsetjenester vårsemesteret tredje studieår.
 • Studenter som innvilges mobilitet høstsemesteret i BSYP-502 Sykepleie og samhandling i hjemmebaserte helsetjenester kan ikke delta i prosjekt i BSY-411 Innovasjon i sykepleie, på grunn av tidspunktet for prosjektet.
 • Det legges til rette for at studenter som tar BSY-412 Klinisk veiledning skal ta BSYP-503 Sykepleier som fagutvikler og leder av eget fag vårsemesteret tredje studieår.

Informasjon om valgemnene

 • Informasjon om valgemner: Panoptoer blir publisert på emnets nettside innnen 15. desember 2022.
 • Informasjon om valgemner i uke 1 eller 2, 2023. Informasjon kommer i TimeEdit/Canvas.

Slik gjør du i Studentweb

Prioriter valgemner i Studentweb:

 • Logg inn på Studentweb
 • Klikk på Studier og Vis utdanningsplan. Finn 2023 VÅR.
 • Når du logger på Studentweb vil du også se et varsel under «Meldinger» på forsiden som du kan klikke på.
 • Legg inn valgemnene i prioritert rekkefølge og trykk «Neste».
 • Godkjenn emneprioriteringen og valg av semester ved å trykke «Fullfør».
 • Frem til fristen kan du gå inn i utdanningsplanen din i Studentweb og endre prioriteringen.

Frist for å prioritere valgemne

 • 1. februar 2023

Behandling av prioritering

 • Etter fristen blir prioriteringene behandlet og du vil få plass på ett valgemne.
 • Hvis det er kamp om plassene, vil plassering skje tilfeldig.
 • Hvis du ikke prioriterer valgemner innen fristen, blir du plassert på et valgemne med ledig plass.

Svar på prioritering

 • Valgemnet du får plass på vises i utdanningsplanen din innen 15. februar 2023.
 • Du vil automatisk bli meldt til undervisning og eksamen i valgemnet og du vil se informasjon under «Aktive emner» i Studentweb.

Prosjekt Innovasjon i sykepleie i BSY-411 og prosjekt COIL i BSY-410

 • Studenter som får plass på BSY-411 Innovasjon i sykepleie kan få mulighet til å delta på prosjektet «Innovasjon i sykepleie».
 • Studenter som får plass på BSY-410 Storbyhelse kan få mulighet til å delta på prosjekt COIL (Collaborative Online International Learning).
 • Tildeling av deltakelse i prosjekt vil skje etter fordelingen av studenter på valgemnene.
 • Studenter melder sin interesse til prosjektene via eget nettskjema.

Spørsmål?

Spørsmål om faglig innhold

BSY-410 Storbyhelse – verdibasert fordypning:

Clarisse Nsengi

Clarisse Nsengi

Høgskolelektor

BSY-411 Innovasjon i sykepleie:

Marion Chiwena Kumwenda

Marion Chiwena Kumwenda

Høgskolelektor

BSY-412 Klinisk veiledning:

Siri Vestby Bøe

Siri Vestby Bøe

Høgskolelektor

Spørsmål om Studentweb, registrering og studieløp: eksamen@ldh.no

Spørsmål om mobilitet og COIL: internasjonalisering@ldh.no