Nettkurs i respirasjonsbehandling av nyfødte

Publisert 28.28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 11.11. Januar 2021, 12:50

Ønsker du å styrke din kompetanse knyttet til respirasjonsbehandling av nyfødte? Delta i et nettkurs hvor du får anledning til å dele erfaringer og kunnskap knyttet til respirasjonsbehandling av nyfødte med fagpersoner fra hele Norge innenfor nyfødtmiljøet.

Søk på kurset

Send inn søknad via Søknadsweb

Løpende opptak

Program

LDH har revidert og videreutviklet nettkurset: respirasjonsbehandling av nyfødte. Vi har delt kurset inn i 3 deler, slik at det kan tilpasses ditt behov for kunnskap.

 • Grunnleggende om respirasjonsbehandling
 • Respiratorbehandling
 • Avansert respirasjonsbehandling

Noe av kompetansen du vil tilegne deg gjennom nettkurset

Kursdel 1:

 • Kunnskap om klinisk relevant embryologi og lungeutvikling i fosterlivet
 • Kunnskap om basal lungefysiologi med forskjellige typer lungevolum
 • Kompetanse til å vurdere blodgassverdier og røntgenbilder av lunger
 • Kunnskap om indikasjoner for og effekt av High-Flow-/CPAP-/BiPAP -behandling
 • Kunnskap om konsekvenser av smerte og stress hos nyfødte som har behov for respirasjonsstøttende behandling

Kursdel 2:

 • Kunnskap om mål for respiratorbehandling og potensiale for skade som kan oppstå som følge av behandlingen
 • Kunnskap om de vanligste respiratormodiene som benyttes hos premature og syke nyfødte
 • Kompetanse til å tolke og vurdere kurver og loops på respiratoren
 • Kompetanse til å gjenkjenne 4 typer ulike pust hos barnet på respirator
 • Kunnskap om vanlige akutte hendelser som kan oppstå
 • Kunnskap om avvenning og ekstubering

Kursdel 3:

 • Kunnskap om indikasjoner for høyfrekvens respiratorbehandling
 • Kunnskap om prinsipper knyttet til oksygenering og CO2- utlufting ved høyfrekvens ventilering
 • Kunnskap om nye muligheter innenfor høyfrekvens ventilering
 • Kunnskap om tilstanden pulmonal hypertensjon hos nyfødte og behandlingsmuligheter

Kursets organisering og innhold

Nettkurset gjennomføres på LDHs læringsplattform, Canvas.

Del 1: Grunnleggende om respirasjonsbehandling 

 

Del 2: Respiratorbehandling

 

Del 3: Avansert respirasjonsbehandling

 

Nettkurset kan gjennomføres tilpasset ditt eget behov for læring og egner seg godt i kombinasjon med opplæring i praksis. 

Kursets målgruppe

Leger og sykepleiere som arbeider med syke nyfødte, i tillegg til sykepleiere i videreutdanning (intensiv-/barn-/nyfødtsykepleie). 

Kurset er godkjent som 19 meritterende tellende timer til klinisk spesialist hos Norsk Sykepleierforbund (ref.nr: 4799850). Innenfor barnesykdommer er kurset godkjent som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning med totalt 20 timer og hhv. 7 timer for del 1, 9 timer for del 2 og 4 timer for del 3 (Legeforeningens KursID 33997). Det gjøres oppmerksomt på at leger må delta minimum 6 timer for å få kurset godkjent, som er minimumskravet for godkjenning av kurs generelt.

Kursavgift

Leger:

Kursdel 1: kr 2400

Kursdel 2: kr 2900

Kursdel 3: kr 900

Kursavgift for alle kursdelene samlet: kr 5200

 

Sykepleiere:

Kursdel 1: kr 700

Kursdel 2: kr 850

Kursdel 3: kr 350

Kursavgift for alle kursdelene samlet: kr 1500

Påmelding

Du melder deg på gjennom Søknadsweb.

Spørsmål om påmelding?

Send en e-post til opptak@ldh.no

Har du meldt deg på kurset, men har problemer med å komme inn? Se ofte stilte spørsmål her.