Nettkurs i respirasjonsbehandling av nyfødte

Publisert 22. Januar 2020, 16:18

Ønsker du å styrke din kompetanse knyttet til respirasjonsbehandling av nyfødte? Delta i et nettkurs hvor du får anledning til å dele erfaringer og kunnskap knyttet til respirasjonsbehandling av nyfødte med fagpersoner fra hele Norge innenfor nyfødtmiljøet.

Søk på kurset

Program

LDH har revidert og videreutviklet nettkurset: respirasjonsbehandling av nyfødte. Vi har delt kurset inn i 3 deler, slik at det kan tilpasses ditt behov for kunnskap.

 • Grunnleggende om respirasjonsbehandling
 • Respiratorbehandling
 • Avansert respirasjonsbehandling

Noe av kompetansen du vil tilegne deg gjennom nettkurset

Kursdel 1:

 • Kunnskap om klinisk relevant embryologi og lungeutvikling i fosterlivet
 • Kunnskap om basal lungefysiologi med forskjellige typer lungevolum
 • Kompetanse til å vurdere blodgassverdier og røntgenbilder av lunger
 • Kunnskap om indikasjoner for og effekt av High-Flow-/CPAP-/BiPAP -behandling
 • Kunnskap om konsekvenser av smerte og stress hos nyfødte som har behov for respirasjonsstøttende behandling

Kursdel 2:

 • Kunnskap om mål for respiratorbehandling og potensiale for skade som kan oppstå som følge av behandlingen
 • Kunnskap om de vanligste respiratormodiene som benyttes hos premature og syke nyfødte
 • Kompetanse til å tolke og vurdere kurver og loops på respiratoren
 • Kompetanse til å gjenkjenne 4 typer ulike pust hos barnet på respirator
 • Kunnskap om vanlige akutte hendelser som kan oppstå
 • Kunnskap om avvenning og ekstubering

Kursdel 3:

 • Kunnskap om indikasjoner for høyfrekvens respiratorbehandling
 • Kunnskap om prinsipper knyttet til oksygenering og CO2- utlufting ved høyfrekvens ventilering
 • Kunnskap om nye muligheter innenfor høyfrekvens ventilering
 • Kunnskap om tilstanden pulmonal hypertensjon hos nyfødte og behandlingsmuligheter

Kursets organisering og innhold

Nettkurset gjennomføres på LDHs læringsplattform, Canvas.

Del 1: Grunnleggende om respirasjonsbehandling 

Modul

Form

Estimert tidsbruk

Obligatorisk

Generelt om lunger og noen tilstander

Foredrag + kunnskapstest

3 timer

Ja

Pustestøtte ved hjelp av NIV-behandling

Foredrag + kunnskapstest

3 timer

Ja

Smertelindring og ernæring til barn som mottar pustestøtte

Foredrag + kunnskapstest

1 time

Ja

TOTALT ESTIMERT TID DEL 1

 

7 timer

 

 

Del 2: Respiratorbehandling

Modul

Form

Estimert tidsbruk

Obligatorisk

Generelt om respiratorbehandling

Foredrag + kunnskapstest

3,5 timer

Ja

Intubering

Foredrag + kunnskapstest + nettressurser

1,5 time

Ja

Diverse praktiske prosedyrer/oppgaver

Foredrag + kunnskapstest + nettressurser

1,5 time

Ja

Akutte hendelser

Foredrag + kunnskapstest + nettressurser

1 time

Ja

Avvenning og ekstubering

Foredrag + kunnskapstest

1 time

Ja

TOTALT ESTIMERT TID DEL 2

 

8,5 timer

 

 

Del 3: Avansert respirasjonsbehandling

Modul

Form

Estimert tid

Obligatorisk

Høyfrekvent ventilering

Foredrag + kunnskapstest

2 timer

Ja

Pulmonal hypertensjon

Foredrag + kunnskapstest

1,5 timer

Ja

TOTALT ESTIMERT TID DEL 3

 

3,5 timer

Ja

 

Nettkurset kan gjennomføres tilpasset ditt eget behov for læring og egner seg godt i kombinasjon med opplæring i praksis. 

Kursets målgruppe

Leger og sykepleiere som arbeider med syke nyfødte, i tillegg til sykepleiere i videreutdanning (intensiv-/barn-/nyfødtsykepleie). 

Kurset er godkjent som 19 meritterende tellende timer til klinisk spesialist hos Norsk Sykepleierforbund (ref.nr: 4799850). Innenfor barnesykdommer er kurset godkjent som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning med totalt 20 timer og hhv. 7 timer for del 1, 9 timer for del 2 og 4 timer for del 3 (refnr: SAK2020000249). Det gjøres oppmerksomt på at leger må delta minimum 6 timer for å få kurset godkjent, som er minimumskravet for godkjenning av kurs generelt.

Kurssavgift

Leger

Kursdel 1: kr 2400

Kursdel 2: kr 2900

Kursdel 3: kr 900

Kursavgift for alle kursdelene samlet: kr 5200

 

Sykepleiere:

Kursdel 1: kr 700

Kursdel 2: kr 850

Kursdel 3: kr 350

Kursavgift for alle kursdelene samlet: kr 1500

Påmelding

Du melder deg på gjennom vårt SøknadsWeb.

Kontakt

For spørsmål knyttet til påmelding:

E-post: opptak@ldh.no

Faglige spørsmål:

Mari Oma Ohnstad

Mari Oma Ohnstad

Stipendiat