Fortell litt om deg selv    

Utdannet sosionom i 2008, fartstid innen 1. linjen i sosialt arbeid siden 1991 med rus, psykiatri, bolig, økonomi, gjeld, bosetting m.m. som da var arbeidsoppgavene. Begynte på Haukeland Universitetssykehus (HUS) desember 2010, og har trivdes fra dag 1. På privaten er det rekkehus, SUV, kone, 3 barn, 3 barnebarn og hund. Driver også et event-firma hvor jeg er toastmaster, DJ og mye annet. Har også et antatt bokmanuskript, så muligens bokutgivelse i 2023.   

Hvorfor valgte du å ta en videreutdanning i palliativ omsorg? 

Mine arbeidsoppgaver på HUS har medført kontakt med mennesker i livets yttergrense; intoks, koldbrann, nyresvikt, lungesykdommer, kreft m.m. Tilnærmingen til det døende og dennes pårørende, eller i tilfeller hvor den døende ikke hadde pårørende, trigget min nysgjerrighet. Det medfølgende sorgarbeidet fremmet også interessen for det palliative feltet. I tillegg likte jeg tilnærmingen til tanken om det hele mennesket og hva som påvirker smerte og lindring.

Hva har studiet hatt å si for jobben din og hva tar du med deg videre? 

For meg har utdannelsen ført meg inn i det palliative teamet på HUS; dette er en gjeng jeg er ydmyk og stolt av å tilhøre. Jeg får brukt hele mitt fagfelt, og kontakten som blir etablert mellom hjelper og pasient og pårørende er i noen tilfeller er ubeskrivelig. At jeg i tillegg får lov å undervise i faget er et pluss – grunnkurs i palliasjon her på HUS og i den palliative videreutdanningen på LDH gir meg mye. Videre har arbeid innen palliasjon medført en utvikling av sosionomenes rolle innen palliasjon her på HUS. Nå har vi sosionom innen barne-palliasjon og både i det palliative teamet og på den palliative sengeposten. For meg var dette studiet gull verdt, og har gitt meg plass i det palliative senter som vi har fått på Haukeland Universitetssykehus

Hvordan har det vært å kombinere jobb og studier?

I mitt tilfelle så fikk jeg dekket vesentlige kostnader fra min nærmeste sjef, i tillegg til at jeg kunne bruke arbeidstid på oppgaveskriving og lesing. Sakte men sikkert fikk jeg implementert undervisningskunnskap i min arbeidshverdag, og så effekten ut av det.

Hva er ditt tips til de som vurderer dette studiet?  

Ord og uttrykk som mirtazepin, obstruktiv obstipasjon, hyperkalsemi med flere kan virke avskrekkende. Men; Simen og Karoline samt alle medstudenter sørger for at du som ikke er lege eller sykepleier kommer deg gjennom. I mitt kull var vi 50 kvinner og 1 mann (he he – gjett hvem), vi var 49 sykepleiere, 1 ergoterapeut og 1 sosionom. Selv om studiet til tider er krevende, så lover jeg deg; det er gode opplevelser du får i studiet.