Fortell litt om deg selv og hvorfor du valgte dette studiet?

Jeg heter Trine Toft Bendiksen, er 32 år, og er mamma til en gutt på 2 år. Jeg ble utdannet ergoterapeut 2015 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg jobber som ergoterapeut på avd. lungerehabilitering på Lovisenberg rehabilitering på Jessheim. På jobben møter jeg både pasienter som er på utredning og pasienter som er langtkommen lungesyke. Etter å ha jobbet som ergoterapeut i 8 år følte jeg et behov for en mer spisset kompetanse innen palliasjon da dette er noe som engasjerer meg.

Hva lærer du i studiet?

I dette studiet lærer man et helhetlig perspektiv rundt pasient og pårørende for å avhjelpe behov og utfordringer av fysisk, psykisk, sosial, åndelig og eksistensiell karakter. Jeg har lært meg en annen måte å kartlegge behovene til både pasienten og pårørende på i lys av hospice filosofien. Samtidig har studiet bidratt til man har evaluert tjenestene på jobb med nye briller og gir kvalitetsforbedring av tjenestene til uhelbredelig syke og døende. Studiet trygger meg også på at det jeg gjør er riktig. Dette kan gi økt livskvalitet for mennesker som er i livets siste fase.

Hvordan får du hverdagen til å gå opp med både jobb og studier?

I fulltids jobb, småbarnsforelder og videreutdanning kan jeg ikke si noe annet enn at det er krevende å kombinere. Det krever en stor dose disiplin og struktur for å få dette til. Man må sette av tid både på kveldstid og i helgene til studier. Men det er fullt mulig å gjennomføre studiet samtidig med jobb og familieliv. Det gir mestringsfølelse å få det til!

Hva er ditt tips til de som vurderer denne utdanningen?

Hopp i det! Jeg anbefaler studiet til alle som vurderer det. I løpet av studiet tilegner man seg kompetanse som gjør en mer rustet i møte med pasientene palliativ fase som ergoterapeut. Man møter også ivrige medstudenter og dyktige forelesere som man lærer og blir inspirert av.