Intervju med sykepleierstudent Ingeborg Selnes

Publisert 7. April 2020, 12:167. April 2020, 12:16

Sist oppdatert 19. Mars 2021, 12:1619. Mars 2021, 12:16

Ingeborg Selnes går andre året på bachelorstudiet i sykepleie.

Hvorfor vil du bli sykepleier?

For meg var dette et spørsmål om «nå eller aldri». Selv om jeg har studert fag utenom helsesektor tidligere, vært innom musikkbransjen og stiftet familie med to barn, har sykepleietanken likevel vært tilstede. Jeg har flere gode venner og kollegaer som er sykepleiere, og har alltid beundret det de gjør med en god dose ærefrykt. Etter å ha jobbet i eldreomsorgen, blant annet som kulturleder på sykehjem i 10 år, ønsket jeg mer kunnskap om særlig den eldste pasientgruppen. Sykepleie er et fag med stor fleksibilitet, og enormt mange muligheter. Her er du garantert jobb, og man kan på mange måter forme både utdanning og yrkesvei i den retningen man selv vil.

Hva har du lyst til å jobbe med når du er ferdigutdannet?

Jeg har nå har hatt flere spennende praksisperioder på ulike spesialiserte sykehusavdelinger. Likevel er det geriatri, demens og den skrøpelige pasienten jeg ønsker å jobbe videre med. Det dreier seg om komplekse sykdomstilstander, der man må bruke hele spekteret av kunnskap og en blir utfordret på selvstendige valg.

Jeg ønsker å se «hele mennesket» og vil bruke erfaringer fra både musikkbasert miljøbehandling og erindringsarbeid og sette dette sammen med den kliniske kunnskapen jeg får i studiet. Dessverre har jeg ikke møtt så veldig mange andre studenter som ser for seg denne yrkesveien. Jeg mener at eldreomsorgen trenger engasjement, de trenger nybrottsarbeid og profesjonalitet. Det holder ikke med «varme hender». Jeg vil gjerne være med å forme veien videre, slik at også de eldste og sykeste av oss opplever gode dager.

Hvorfor valgte du å søke på sykepleierstudiet ved Lovisenberg diakonale høgskole?

Når jeg skulle starte studier igjen i en alder av 34 år, var det viktig for meg at skolen ikke var alt for stor og at man ikke «drukner» som student. At skolen kun har sykepleiefag var for meg også et stort +. På Lovisenberg får man god kontakt med både lærere og studieledere, det er et godt studentmiljø og jeg opplever mulighet til både dialog og tilbakemeldinger i studieprogresjonen. Lovisenberg-studenter har rykte på seg for å være flinke, - og det stemmer!  

Hva har du lyst til å si til de som nå vurderer å søke sykepleie?

Mine ord går til de som er litt eldre enn 20 år og som tenker «det er for sent». Jeg skal ikke rosemale studentlivet som godt voksen, men vil likevel påstå at alt går - Med en dose effektivitet, planlegging og struktur. Har man lyst, så får man det til! Sykepleiestudiet er på mange måter tøffere enn jeg hadde sett for meg, og det er et stort pensum. Men den kunnskapen man sitter igjen med blir man stolt av! Det er en studievei som aktiverer en del refleksjon om selve livet; Jeg møter meg selv i døren og må i mange situasjoner tenke over hvem jeg er og lærer mye om meg selv! Jeg har hatt 2 fantastiske år på LDH og angrer ikke et sekund på at jeg «turte». Lykke til!

 

Søknadsfristen til bachelor i sykepleie ved LDH er 15. april 2020.