Tilbake til ansatte
Portrett av Camilla Strandell-Laine

Camilla Strandell-Laine

Førsteamanuensis

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Klinisk læringsmiljø og veiledning
 • Sykepleiekompetanse
 • Bruk av digitale verktøy
 • Pedagogikk
 • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Mixed methods
 • Intervensjonsforskning
 • Systematiske litteraturstudier

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

Undervisning

 • Emnegruppe E

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD i helsevitenskap, University of Turku (FIN)
 • Master i helsevitenskap (MHSc), University of Turku (FIN)
 • Sykepleier (operasjon og anestesi), Turku health care college (FIN)

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Utdanningsleder, Master degree programme, Yrkeshøgskolan Novia (FIN), 2019–
 • Prosjektforsker, Department of Nursing Science, University of Turku (FIN), 2018
 • Stipendiat, University of Turku, Faculty of Medicine, Doctoral Programme in Nursing Science (FIN), 2016-2017
 • Lecturer, Turku University of Applied Sciences (FIN), 2003-2017
 • Prosjektassistent, Department of Nursing Science, University of Turku (FIN), 2002-2003
 • Sykepleier (FIN), 1998-2002

Publiseringer