Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 27. Januar 2021, 13:49

Om prosjektet

Behovet for sykepleiere i Norge øker. Tiltak som fremmer gjennomføring av sykepleierstudiet på normert tid har stor betydning for antall uteksaminerte sykepleiere, som igjen påvirker samfunnets helsetilbud og økonomi. 50 prosent av bachelorutdanningen i sykepleie består av praksisstudier gjennomført i en modell som involverer tre parter: lærer, student og praksisveileder. Praksisveilederen har ansvaret for å følge opp, støtte og vurdere studentene i løpet av deres praksisstudier. Læreren har et ansvar for å sikre at praksisperioden gir studenten optimal læring og en rettferdig vurdering. Særtrekk med denne tradisjonelle modellen er: 

 • Begrenset kontakt mellom sykepleierstudentene, lærer og praksisveileder
 • Utilsiktet variasjon i praksisveiledernes kompetansenivå og veilederstil kan direkte påvirke studentenes læringsutbytte
 • Mangel på lokale praksisplasser begrenser utdanningskapasiteten 

Prosjektets hensikt

Prosjektets hensikt er å utvikle, teste og implementere en ny veiledningsmodell basert på teknologi for å:

 • Styrke sykepleierstudentenes læringsutbytteoppnåelse i praksisstudiene
 • Styrke kommunikasjon og samarbeid mellom studenter, lærer og praksisveiledere 
 • Bidra til studenters tilfredshet med praksisstudiene
 • Undersøke om, og i tilfelle hvordan en ny veiledningsmodell for praksisstudier påvirker kvaliteten på studentenes, praksisveilederens og lærerens arbeid
 • Effektivisere, og øke kontinuitet og fleksibilitet i praksisstudiene ved å muliggjøre oppfølging og vurderinger av studentene digitalt, uavhengig av geografi

En digital og virtuell veiledningsmodell

Veiledningsmodellen består av tre hovedelementer:

 • En mobil-/nettbrettapplikasjon gjør det mulig for studenten å rapportere egen fremdrift og motta skreddersydde tilbakemeldinger fra veileder og lærer. 
 • Virtuelle gruppemøter gjør det mulig å ha flere møter som sikrer samhandling, dialog og refleksjon, uavhengig av sted. Virtuelle møter  med tale, tekst- og fildeling muliggjør kontinuerlig samarbeid mellom student, praksisveileder og lærer i sanntid. 
 • Digitale vurderinger av læringsutbytteoppnåelse og læresituasjoner

Finansiering og gjennomføring 

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) og LDH, er delt i tre faser og planlagt å gjennomføres i løpet av tre år.

Utviklingsfasen – utføres i samarbeid med brukerne

Testfasen – gjennomføring av en pilotstudie i primær og spesialisthelsetjeneste

Effektfasen – gjennomføring av en randomisert, kontrollert studie

Ved positiv effekt vil den nye praksismodellen først bli implementert ved avdeling for bachelor i sykepleie, og videre ved avdeling for master-, etter- og videreutdanning ved LDH. 

Prosjektansvarlig

Lovisenberg diakonale høgskole ved rektor Lars Mathisen

Prosjektleder

Andréa Nes

Andréa Nes

Førsteamanuensis/Prosjektleder TOPP-N

Prosjektets resultater 

TOPP Sykepleie (TOPP-N)

TOPP Sykepleie, eller TOPP-N, er en veiledningsapplikasjon og er et av prosjektets resultater.  

TOPP-N står for Technology Optimized Practice Process - Nurse. 

Her finner du nettversjonen av applikasjonen.

Prosjektformidling

Webinar - NSF - "Utvikling av en veiledningsapplikasjon for å møte utfordringer knyttet til praksisstudier i sykepleieutdanningen", 27. januar 2021

Artikkel - "Technology-Supported Guidance Models Stimulating the Development of Critical Thinking in Clinical Practice: Protocol for a Mixed Methods Systematic Review", JMIR Research Protocols, januar 2021

Seminar - Den digitale løsningen TOPP Sykepleie - resultater og brukererfaringer. Kopi av presentasjonene finner du her.

Artikkel - "Nursing education in the light of the COVID-19 pandemic: Stimulating critical thinking through innovative teaching methods", Ponte International Journal of Sciences and Research, desember 2020

Presentasjon - OUS utdanningsutvalg, 19. november 2020

Presentasjon - OUS utdanningsutvalg, 19. november 2020

Artikkel - "Research protocol: Technology-supported guidance to increase flexibility, quality and efficiency in the clinical practicum of nursing education", International Journal of Educational Research, 2020

Poster – NSF Nasjonale E-Helse konferanse, 12.-13. februar 2020

Presentasjon - Workshop om studentarbeid, Oslo universitetssykehus, 5. november 2019

Poster – 150 års Jubileumskonferanse, Lovisenberg diakonale høgskole, 22. november 2018

Nyheter om prosjektet

Hva skjer med TOPP Sykepleie-appen? [17.12.20]

Tester ut digital oppfølging av sykepleierstudenter i praksis [03.11.20]

App-prosjekt: 30 studenter meldte seg på 3 minutter [29.09.20]

App-prosjekt presentert i Japan [11.11.19]

Kick-off for app-prosjekt [26.09.19]

LDH mottar millioner til nye undervisningsmetoder [10.05.19]

Interne prosjektmedarbeidere

Jaroslav Zlamal

Jaroslav Zlamal

Stipendiat
Edith Lillian Roth Gjevjon

Edith Lillian Roth Gjevjon

Instituttleder bachelor
Marianne Trygg Solberg

Marianne Trygg Solberg

Førsteamanuensis
Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal

Professor
Hanne Camilla Heer

Hanne Camilla Heer

Høgskolelektor
Ørjan Flygt Landfald

Ørjan Flygt Landfald

Pedagogisk rådgiver

Ekstern prosjektmedarbeider

Mariann Fossum, PhD, Professor, Instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitet i Agder og PhD-stipendiatens eksterne medveileder (Edith Gjevjon er PhD-stipendiatens medveileder)

Samarbeidspartnere

Albert Einstein University College, Faculty of Nursing, Brasil

Oslo universitetssykehus, Stab forskning, innovasjon og utdanning, Norge

Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg, Norge

Universitetet i Agder, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Norge

University of Turku, Department of Nursing Science, Finland

Novia University of Applied Sciences, Finland