Tilbake til ansatte
Edith Lillian Roth Gjevjon

Edith Lillian Roth Gjevjon

Professor

Bachelor i sykepleie

Bakgrunn

 • Ph.d. i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Mastergrad i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Sykepleier, Høgskolen i Bergen
 • Hjelpepleier, Fagerlia videregående skole, Ålesund

 

Forskning og fagutvikling

 • Kvalitet og kontinuitet i sykepleie
 • Systematikk og struktur i sykepleieutøvelse
 • Modeller for sykepleieutøvelse
 • Teknologi, digitalisering og informatikk i sykepleie
 • Kommunehelsetjeneste, hjemmesykepleie, eldre
 • Pragmatisk vitenskapsteoretisk ståsted; spørsmålet bestemmer metoden

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

 • The Detection and Prevention of Frailty and/or Functional Decline among Older People in Long-Term Care Contexts. Lovisenberg diakonale høgskole/ Karlstad Universitet (S)
 • FUndaMEntals of Care Models in relation to Continuity of Care (FUME-CoC) Lovisenberg diakonale høgskole/Karlstad Universitet (S)
 • FUndaMEntals of Care Models for Point-of-Care Nursing Targeting Older People (FUME). Karlstad Universitet (S)/Lovisenberg diakonale høgskole
 • Technology-assisted guidance model to support nursing students’ critical thinking and competence: an experimental study, Lovisenberg diakonale høgskole
 • «BLITTS – Bachelorutdanningen ved Lovisenberg Diakonale Høgskole –Innføring av Teknologiforståelse og Terminologi i Sykepleie», Lovisenberg diakonale høgskole, Norsk Sykepleierforbund, Universitetet i Agder
 • Early detection, rapid response, and clinical decision-making on Sub Acute Functional decline in the Elderly (SAFE), Lovisenberg diakonale høgskole

Undervisning

 • Sykepleie som profesjon og fag
 • Sentrale teorier og modeller i sykepleie
 • Sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Forsvarlig sykepleie
 • Standarder for sykepleie
 • Struktur og systematikk i sykepleie
 • Vitenskapsteori, metodologi og metode
 • Akademisk skriving
 • mmesykepleie) (2000-2003)
 • Sykepleier, Nesodden kommune (hjemmesykepleie) (2003)
 • Sykepleier, Lovisenberg diakonale sykehus (2000)
 • Sykepleier og soneleder, Bergen kommune (hjemmesykepleie) (1998-2000)
 • Hjelpepleier, Ålesund kommune (sykehjem og hjemmesykepleie) (1992-1995)

Verv

 • Medlem, vitenskapelig komité for vurdering av søknader til Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning, og innovasjon - Helse Midt Norge RHF
 • Medlem, UHR Forskning
 • Sakkyndig konsulent, vurdering av søknader om samhandlingsmidler for Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune, samt Akershus universitetssykehus og omliggende kommuner.

Publiseringer