Tilbake til ansatte

Edith Lillian Roth Gjevjon

Professor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Kvalitet og kontinuitet i sykepleie
 • Systematikk og struktur i sykepleieutøvelse
 • Modeller for sykepleieutøvelse
 • Teknologi, digitalisering og informatikk i sykepleie
 • Kommunehelsetjeneste, hjemmesykepleie, eldre
 • Pragmatisk vitenskapsteoretisk ståsted; spørsmålet bestemmer metoden

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

 • SAFE - Early detection, rapid response and clinical decision-making on Sub Acute Functional decline in the Elderly (SAFE), Lovisenberg diakonale høgskole/ Karlstad Universitet (S)
 • FUndaMEntals of Care Models in relation to Continuity of Care (FUME-CoC), Lovisenberg diakonale høgskole/ Karlstad Universitet (S)
 • FUndaMEntals of Care Models for Point-of-Care Nursing Targeting Older People (FUME), Karlstad Universitet (S)/ Lovisenberg diakonale høgskole
 • Technology-assisted guidance model to support nursing students’ critical thinking and competence: an experimental study
 • «BLITTS – Bachelorutdanningen ved Lovisenberg diakonale høgskole –Innføring av Teknologiforståelse og Terminologi i Sykepleie», Lovisenberg diakonale høgskole
 • Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Systematic Observation and Assessment in Home Health Care Practice for Early Identification of Functional Decline in Older People

 

Undervisning

 • Sykepleie som profesjon og fag
 • Sentrale teorier og modeller i sykepleie
 • Sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Forsvarlig sykepleie
 • Standarder for sykepleie
 • Struktur og systematikk i sykepleie
 • Vitenskapsteori og metode
 • Akademisk skriving

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Mastergrad i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Sykepleier, Høgskolen i Bergen
 • Hjelpepleier, Fagerlia videregående skole, Ålesund

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Professor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (d.d.)
 • Redaktør, Sykepleien Forskning (d.d.)
 • Instituttleder, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Studieleder, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Spesialrådgiver, fag- og helsepolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund
 • Førsteamanuensis, Høgskolen Diakonova (nå VID)
 • Forsker, Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap
 • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap og Økonomisk institutt
 • Bestillerkonsulent, Bydel Grünerløkka, Oslo kommune
 • Soneleder, Bydel Grünerløkka, Oslo kommune (hjemmesykepleie)
 • Sykepleier, Nesodden kommune (hjemmesykepleie)
 • Sykepleier, Lovisenberg diakonale sykehus
 • Sykepleier og soneleder, Bergen kommune (hjemmesykepleie)
 • Hjelpepleier, Ålesund kommune (sykehjem og hjemmesykepleie)

Verv

 • Medlem, vitenskapelig komite for vurdering av søknader til Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning, og innovasjon - Helse Midt Norge RHF
 • Medlem, UHR Forskning
 • Sakkyndig konsulent, vurdering av søknader om samhandlingsmidler for Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune, samt Akershus universitetssykehus og omliggende kommuner.
 • Medlem av fag- og samarbeidsråd for Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo kommune
 • Medlem av komiteen SN/K 580 Krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere, Standard Norge