Tilbake til ansatte
Edith Lillian Roth Gjevjon

Edith Lillian Roth Gjevjon

Professor

Bachelor i sykepleie

Bakgrunn

Utdanning

 • Ph.d. i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Mastergrad i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Sykepleier, Høgskolen i Bergen
 • Hjelpepleier, Fagerlia videregående skole, Ålesund

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Professor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (2022-)
 • Professor II, UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad (2023-)
 • Redaktør, Sykepleien Forskning (2018-2023)
 • Instituttleder, Lovisenberg diakonale høgskole (2019-2023)
 • Studieleder, Lovisenberg diakonale høgskole (2017-2019)
 • Spesialrådgiver, fag- og helsepolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund (2015-2017)
 • Førsteamanuensis, Høgskolen Diakonova (nå VID) (2014-2017)
 • Forsker, Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap (2013-2014)
 • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap og Økonomisk institutt (2007-2008)
 • Bestillerkonsulent, Bydel Grünerløkka, Oslo kommune (2003-2005)
 • Soneleder, Bydel Grünerløkka, Oslo kommune (hjemmesykepleie) (2000-2003)
 • Sykepleier, Nesodden kommune (hjemmesykepleie) (2003)
 • Sykepleier, Lovisenberg diakonale sykehus (2000)
 • Sykepleier og soneleder, Bergen kommune (hjemmesykepleie) (1998-2000)
 • Hjelpepleier, Ålesund kommune (sykehjem og hjemmesykepleie) (1992-1995)

Forskning og fagutvikling

 • Kvalitet og kontinuitet i sykepleie
 • Systematikk og struktur i sykepleieutøvelse
 • Modeller for sykepleieutøvelse
 • Teknologi, digitalisering og informatikk i sykepleie
 • Kommunehelsetjeneste, hjemmesykepleie, eldre
 • Pragmatisk vitenskapsteoretisk ståsted; spørsmålet bestemmer metoden

Forskningsgrupper:

 • Forskningsplattformen «   Continuity of Care»  (Lovisenberg diakonale høgskole). Leder.
 • Folkehelse og rehabilitering, UiT Norges arktiske universitet. Medlem.

Forskningsprosjekter:

 • The Detection and Prevention of Frailty and/or Functional Decline among Older People in Long-Term Care Contexts. Lovisenberg diakonale høgskole/ Karlstad Universitet (S)
 • FUndaMEntals of Care Models in relation to Continuity of Care (FUME-CoC) Lovisenberg diakonale høgskole/ Karlstad Universitet (S)
 • FUndaMEntals of Care Models for Point-of-Care Nursing Targeting Older People (FUME). Karlstad Universitet (S)/ Lovisenberg diakonale høgskole
 • Technology-assisted guidance model to support nursing students’ critical thinking and competence: an experimental study, Lovisenberg diakonale høgskole
 • «BLITTS – Bachelorutdanningen ved Lovisenberg Diakonale Høgskole –Innføring av Teknologiforståelse og Terminologi i Sykepleie», Lovisenberg diakonale høgskole, Norsk Sykepleierforbund, Universitetet i Agder
 • Early detection, rapid response, and clinical decision-making on Sub Acute Functional decline in the Elderly (SAFE), Lovisenberg diakonale høgskole

Undervisning

 • Sykepleie som profesjon og fag
 • Sentrale teorier og modeller i sykepleie
 • Sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • Forsvarlig sykepleie
 • Standarder for sykepleie
 • Struktur og systematikk i sykepleie
 • Vitenskapsteori, metodologi og metode
 • Akademisk skriving

Verv

 • Studiekvalitetsutvalget, LDH.
 • Medlem, vitenskapelig komité for vurdering av søknader til Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning, og innovasjon - Helse Midt Norge RHF (2020-2023).
 • Sakkyndig konsulent, vurdering av søknader om samhandlingsmidler for Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune (2018-2023), samt Akershus universitetssykehus og omliggende kommuner (2021-2023).

Publiseringer