Tilbake til ansatte
monica

Monica Kvande

Førsteamanuensis

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Intensivsykepleie 
 • Teori og teoriutvikling i sykepleien og intensivsykepleien 
 • Fenomen som sårbarhet og humanisering i intensivsykepleien 
 • Observasjon og sanselighet i sykepleien 
 • Modeller for veiledning av intensivsykepleierstudenter i praksis 
 • Kvalitativ og kvantitativ metode 
 • Systematiske litteraturstudier 

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Intensive care nurses’ competences in student supervision in clinical practice in the ICU, Universitetssykehuset Nord Norge og Det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges arktiske universitet 
 • Prosjekt Sykepleieteori: Sykepleiefaglig teoretisk grunnlag i norske bachelorutdanninger i sykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole og Det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges arktiske universitet 

Undervisning

 • Pasienterfaringer fra intensiv  
 • Tidlig oppdagelse av endring i kritisk syke pasienters tilstand 
 • Tverrprofesjonelt samarbeid 
 • Kvalitativ metode 
 • Seminarleder master i sykepleie

Bakgrunn

Utdanning

 • Ph.D., Det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges arktiske universitet 
 • Mastergrad i helsevitenskap, Det helsevitenskapelige fakultet UiT Norges arktiske universitet 
 • Hygienesykepleier, Folkehelseinstituttet, Oslo 
 • Intensivsykepleie, Høgskolen i Tromsø 
 • Sykepleier, Høgskolen i Tromsø 

Utvalgt arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis i intensivsykepleie, UIT Norges arktiske universitet 
 • Høgskolelektor, Høgskolen Diakonova, (i dag VID)  
 • Intensivsykepleier Universitetssykehuset Nord Norge 
 • Intensivsykepleier ved Tromsø legevakt 
 • Hygienesykepleier Universitetssykehuset Nord Norge 

Verv

 • Tillitsvalgt NSF, Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo