Humanisme, etikk og diakonale verdier i et helseperspektiv

Forskningsgruppe med fokus på humanisme, etikk og diakonale verdier i et helseperspektiv

Publisert 6. Oktober 2022, 09:05

Sist oppdatert 1. Mars 2024, 14:12

Sykepleiens grunnlag er respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet og skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene (NSF 2019) I LDHs/skolens verdigrunnlag betyr det også å bidra til å løfte frem menneskets iboende verdighet, spesielt i de situasjonene der dette er truet (LDHs strategidokument 2021-2023). 

Humanismens fundament er menneskeverdet fulgt av den gylne regel (moral), dannelse (pedagogikk), demokrati (politikk), den frie tanke (erkjennelse) og dialog (kommunikasjon) (Hareide 2011). Disse aspektene er sentrale og medvirkende i vårt arbeid med, i og for kvalitet i alle deler av helsetjenesten og utdanningssektoren.

Om gruppen

Gruppen ønsker å utforske ulike fenomener som menneskets sårbarhet og etiske utfordringer i møte med mennesker i ulike kontekster i et helsefaglig perspektiv. Vi er opptatt av å utforske menneskets sårbarhet som både individ og medborger i et flerkulturelt samfunn i møte med helsetjenesten. Dette innebærer å forske på mennesker i alle aldre og i ulike kontekster innenfor spesialist- og primærhelsetjenesten.

Mål

  • Gruppens målsetning er å etablere felles prosjekter for gruppens deltagere. Fra våren 2023 søke midler til å etablere et fellesprosjekt innen forskningsgruppens hovedfokus
  • Knytte kontakt med tverrfaglige og tverrinstitusjonelle samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen gruppens forskningsfelt.
  • Støtte medlemmer i forskningsgruppen til å oppnå høyere kompetanse.

Gruppens leder

Adelheid Hummelvoll Hillestad

Adelheid Hummelvoll Hillestad

Førsteamanuensis

Gruppens nestleder:

Monica Kvande

Monica Kvande

Førsteamanuensis

Gruppens interne medlemmer

Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU
Brith Andresen

Brith Andresen

Førsteamanuensis
Cecilie Bræin Nilsen

Cecilie Bræin Nilsen

Høgskolelektor
Christine Hammershaug

Christine Hammershaug

Høgskolelektor
Kjersti Nesbø

Kjersti Nesbø

Høgskolelektor
Maud Cecilie Roos

Maud Cecilie Roos

Høgskolelektor
Roger Marchen

Roger Marchen

Høgskolelektor
Trine-Lise Jansen

Trine-Lise Jansen

Førsteamanuensis

Gruppens eksterne medlemmer

Eline Kaupang Petersen, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet

Janne Brammer Damsgaard, ph.d, Aarhus University, Denmark

Jette Lauritzen, ph.d, VIA University College, Aarhus, Denmark

Kari Lislerud Smebye (pensjonert lærer fra LDH)

Maria Hélen Iversen, Universitetet i Sørøst-Norge

Per Nordtvedt, professor emeritus ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Prosjekter

Felles prosjekt som utgår fra HEDVIH: Scoping review, To explore how Judith Butler’s theoretical perspectives is reflected in research literature within a nursing context.