Humanisme, etikk og diakonale verdier i et helseperspektiv

Forskningsgruppe med fokus på humanisme, etikk og diakonale verdier i et helseperspektiv

Publisert 6. Oktober 2022, 09:05

Sist oppdatert 1. November 2022, 15:26

Sykepleiens grunnlag er respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet og skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene (NSF 2019) I LDHs/skolens verdigrunnlag betyr det også å bidra til å løfte frem menneskets iboende verdighet, spesielt i de situasjonene der dette er truet(LDHs strategidokument 2021-2023). 

Humanismens fundament er menneskeverdet fulgt av den gylne regel (moral), dannelse (pedagogikk), demokrati (politikk), den frie tanke (erkjennelse) og dialog (kommunikasjon) (Hareide 2011). Disse aspektene er sentrale og medvirkende i vårt arbeid med, i og for kvalitet i alle deler av helsetjenesten og utdanningssektoren. 

Om gruppen

Gruppen ønsker å utforske ulike fenomener som menneskets sårbarhet og etiske utfordringer i møte med mennesker i ulike kontekster i et helsefaglig perspektiv. Vi er opptatt av å utforske menneskets sårbarhet som både individ og medborger i et flerkulturelt samfunn i møte med helsetjenesten. Dette innebærer å forske på mennesker i alle aldre og i ulike kontekster innenfor spesialist- og primærhelsetjenesten.

Mål

  • Gruppens målsetning er å etablere felles prosjekter for gruppens deltagere. Fra våren 2023 søke midler til å etablere et fellesprosjekt innen forskningsgruppens hovedfokus
  •  Knytte kontakt med tverrfaglige og tverrinstitusjonelle samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen gruppens forskningsfelt.
  • Støtte medlemmer i forskningsgruppen til å oppnå høyere kompetanse.