Tilbake til ansatte
Roger Marchen

Roger Marchen

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

Forskningsgrupper

Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen, Lovisenberg diakonale høgskole

Humanisme, etikk og diakonale verdier i et helseperspektiv, Lovisenberg diakonale høgskole

Verv

Medlem av Politihøgskolens opptaksnemnd med egnethetsvurdering av søkere

Publiseringer