09
Des

Allmøte 09.12

9. des 2021 14:30  -  9. des 2021 17:00   -   Lovisenberg diakonale høgskole, Auditorium 201

Arrangør: Studentparlamentet

Høstens siste allmøte finner sted torsdag 9. desember, kl. 14.30 - 17.00.

Program:

  • 14.30 - Pizza
  • 15.00 - Møtestart
  • 17.00 - Ferdig

Allmøtet er et forum hvor alle LDH-studenter har møte-, forslags- og stemmerett. Alle har også muligheten til å stille til verv i Studentparlamentet (SP) gjennom valg under allmøtet. I tillegg til å stemme inn nye medlemmer i SP, kan allmøtet også diskutere og stemme over eventuelle vedtektsendringer.

Verv som skal til valg

SP-styret:

LAMS (Lovisenberg Akuttmedisinske Studentforening):

Ekstraordinært valg (obs: sitter kun 1 semester):

Suppleringsvalg (obs: sitter kun 1 semester):

Fadderstyret*:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomi- og sponsoransvarlig
  • Bookingansvarlig
  • Fadderansvarlig
  • Rebusansvarlig

*Fadderstyret er ikke en del av Studentparlamentet. Fadderstyret må bestå av studenter fra BIS21, og man sitter i to år.