Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) ivaretar studentpolitikken ved LDH, ved å fremme studentenes interesser og saker som angår studievilkår og trivsel. SP er bindeleddet mellom høyskolens ledelse og studenter, samt studentene imellom. SP skal være rådgivende for høyere organer i saker som omhandler studiehverdagen. Studentparlamentet består av et styre, samt en rekke studentforeninger, nemnder og utvalg.

Publisert 7. Oktober 2021, 12:35

Sist oppdatert 4. September 2023, 14:55

Kontakt Studentparlamentet

Dersom du sitter på en sak som du mener er viktig å få fremmet, tar du kontakt med studentparlamentet. Det er ingen mal på hva slags henvendelser som er riktig å komme med. Studentparlamentet er til for å fremme studentenes ønsker, rettigheter og krav.

Studentparlamentet kan kontaktes på følgende måter:

E-post: studentparlamentet@ldh.no

Studentparlamentets Canvas

Studentparlamentets Facebook

Studentparlamentets Instagram

Studentparlamentets kontor ligger i kantina i 1. etg.