16
Aug

Studiestart for videreutdanning i praksisveiledning

16. aug 2023 09:00  -  16. aug 2023 15:15   -   Digitalt

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

Det blir digital studiestart for videreutdanning i praksisveiledning.

Se program for studiestart for praksisveiledning på denne siden.