Studiestart master og videreutdanning - høsten 2023

Skal du ta en master eller videreutdanning ved LDH til høsten? Her finner du nyttig informasjon om studiestart og om høyskolens tilbud som gir gode rammer rundt studiene.

Publisert 5.5. Juni 2020, 12:25

Sist oppdatert 23.23. Mai 2023, 14:59

Studiestart høsten 2023

Praksisveiledning

Studiestart er onsdag 16. august. Det er digital undervisning.

Program kommer.

Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie (MAKS allmenn)

Studiestart er mandag 21. august.

Program kommer.

Master i klinisk intensivsykepleie (MAKIN)

Studiestart er mandag 21. august.

Program kommer.

Master i avansert klinisk operasjonssykepleie (MAKOP)

Studiestart er mandag 21. august. Oppstart forutsetter godkjenning av NOKUT. 

Program kommer.

Videreutdanning i palliativ omsorg

Studiestart er mandag 28. august.

Program kommer.

Vilkår for å beholde studieplassen

Du må møte* ved studiestart for å beholde studieplassen din ved Lovisenberg diakonale høgskole. Eventuelt fravær i forbindelse med studiestart må være godkjent på forhånd. Det skal være tungtveiende årsaker for å få dette innvilget. Årsaken må dokumenteres. Ta kontakt med opptak@ldh.no dersom du ikke kan møte første studiedag.

* For studenter ved praksisveiledning kreves digitalt oppmøte. 

Før studiestart

Informasjon på e-post

Du vil motta en e-post med informasjon før sommeren. Les e-posten som blir sendt ut nøye. 

Politiattest

Det er krav om politiattest for studenter i helsefagutdanninger med praksisstudier. Godkjent politiattest er en forutsetning for å starte i praksisstudier. Les mer om hvordan du søker og leverer inn politiattesten her.

Du som skal ta videreutdanning i palliativ omsorg eller praksisveiledning trenger ikke politiattest.

Feide

Senest to uker før studiestart vil du få en e-post og en sms med ditt studentnummer og en pin-kode. Dette skal du bruke til å registrere din Feide-bruker. Denne påloggingsinformasjonen brukes i alle høyskolens IT-systemer. For at du skal få tilgang til disse systemene raskest mulig, vil vi at alle registrerer sin Feide-bruker før de kommer første studiedag. Mer om Feide og hvordan du registrerer din bruker finner du her. 

Krav til bærbar datamaskin

Alle nye studenter må disponere egen bærbar datamaskin. Med dette menes en PC eller Mac med nyere operativsystemversjoner av henholdsvis Windows eller macOS. Chromebook eller andre maskiner med Linux-basert operativsystem og PC med Windows 10 S kan ikke benyttes da program for digital eksamen ikke støttes på disse maskinene.

Canvas

Canvas er en digital læringsplattform som brukes på LDH. Les mer om Canvas her.

Zoom

Ved digital undervisning benyttes videomøtesystemet Zoom. Her finner du det du trenger å gjøre når du skal ta i bruk Zoom. Du får imidlertid ikke logget på Zoom som LDH-student før du får opprettet en Feide-konto ved studiestart. Det er anbefalt å laste ned og installere Zoom før studiestart. 

Pensum

Ved studiestart får du full teksttilgang til artikler og kompendier i pensumlistene. Du vil få mer informasjon om pensum per e-post.

For noen studier forventes det forberedelser før studiestart. Dette mottar du også per e-post.

Strategier for bedre læring

Her kan du se videoer som kan gi tips til bedre strategier for læring.

Semesterregistrering, betaling og studentbevis

Når du har opprettet din Feide-bruker (se lenger opp), kan du semesterregistrere deg. Dette må gjøres innen 1. september.

Du må også betale semester- og studieavgiftStudentweb (her finner du også faktura). Dette må gjøres innen 1. oktober.

Etter semesterregistrering og betaling av semester- og studieavgift kan du laste ned studentbevis-appen. Les mer om studentbevis-appen her.

Når du har betalt semester- og studieavgiften kan du motta lån/stipend fra Lånekassen dersom du har søkt om det. Les mer om Lånekassen her.

IT og læringsstøtte

Tilgang til Wi-Fi

Som student skal du benytte det trådløse nettet som heter LDH-Student. Her bruker du eget brukernavn og passord for å logge på (Feide).

Ofte stilte spørsmål

Her kan du lese ofte stilte spørsmål

Rammer rundt studiene