23
Aug

Studiestart master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie eller allmennsykepleie og videreutdanning i operasjonssykepleie

23. aug 2021 08:30   -   Lovisenberg diakonale høgskole

Arrangør: Lovisenberg diakonale høgskole

Her finner du viktig informasjon knyttet til studiestart ved LDH.

Trykk her for å komme til studiestart-siden for MEVU.