Akademisk skriving

I akademisk skriving stilles det bestemte krav til form og innhold, språk og stil.

Publisert 8. Desember 2021, 14:18

Sist oppdatert 8. Desember 2021, 14:17

Fagtekster og akademiske oppgaver har ulik språkbruk og skrivestil enn mer uformelle tekster og skoleoppgaver. Den har krav til disposisjon og innhold, og presis begrepsbruk. Det er også egne regler for henvisninger og kildebruk. Lenkene under gir alle en god innføring i hvordan å skrive akademiske oppgaver. OBS: De forskjellige institusjonene kan ha ulike strukturelle krav og spesifikasjoner. Husk at LDH sine krav til struktur er overordnet disse.

Podcasten om akademisk skriving (Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, Nord universitet)
Språk og stil i akademiske oppgaver (OsloMet)
Hvordan skrive oppgave (Høgskolen i Østfold)
VIKO (NTNU)
Skriving (Søk og Skriv)

Startpakka i oppgaveskriving: OsloMet har utarbeidet et nettkurs som passer bra for både nye og gamle studenter. Startpakka er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk og kildehenvisning. Nettkurset krever at du registrerer en bruker og logger inn med denne, her fungerer ikke den vanlige innloggingen din.

Det kan også være en god idé å se på tidligere studenter sitt arbeid. Gå inn i vårt institusjonelle arkiv LDH Brage og se på oppgavene som ligger der.